Přejít k obsahu

Češi loni rekordně navštěvovali zahraničí

Marie Kletečková

13. 08. 2019

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Cestovní ruch
  • Domácí a výjezdový cestovní ruch (VŠCR)
Zájem obyvatel České republiky o cesty do zahraničí byl v roce 2018 rekordní, možná i proto poklesl počet tuzemských cest. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Slovensko a Chorvatsko. Čeští turisté uskutečnili více zájezdů organizovaných cestovními kancelářemi.

V roce 2018 obyvatelé České republiky podnikli 34,6 mil. vícedenních cest, z nichž 27,2 mil. mělo cíl v Česku a 7,4 mil. směřovalo do zahraničí. Ve srovnání s předcházejícím rokem se počet domácích cest snížil o 6 % a počet zahraničních cest se zvýšil o 9 %. Údaje v článku se týkají rezidentů České republiky ve věku 15 a více let a cest s alespoň jedním přenocováním. Zdrojem těchto odhadů je Výběrové šetření cestovního ruchu, jehož výsledky jsou přepočteny na populaci ČR.

Zahraniční cesty podle cílové destinace, 2018

Zdroj: ČSÚ

U domácích cest se v loňském roce meziročně snížil počet pobytů a přenocování u delších, kratších i služebních cest. Cesty trvaly v průměru 3,4 dne a průměrné náklady na jeden den cesty činily 432 Kč. Nejvíce cest směřovalo tradičně do krajů Středočeského a Jihočeského. Hodně oblíbenými byly také destinace v krajích Jihomoravském, Libereckém a Královéhradeckém. U tuzemských pobytů se nejčastěji jedná o kratší cesty autem na chaty či chalupy nebo o návštěvy příbuzných či známých. Nejméně jednu turistickou cestu po České republice absolvovalo 71 % českých občanů.

Do zahraničí vyrazil v roce 2018 meziročně vyšší počet českých turistů. Počet delších i kratších cest je ve srovnání s minulými lety rekordní. Cesty trvaly v průměru 6,4 dne a průměrné náklady na jeden den cesty činily 1 605 Kč.

Ve srovnání s předcházejícím rokem se z hlediska doby trvání cesty zkrátily a náklady na jeden pobyt i na jeden den cesty stouply. O 8 % se zvýšil počet zájezdů organizovaných cestovními kancelářemi. Pokračoval trend rostoucího využívání letecké dopravy.

Zahraniční cesty podle hlavního způsobu dopravy (%)

Zdroj: ČSÚ

Stejně jako v minulosti návštěvníci nejčastěji mířili k moři. Žebříčku dovolených (tj. delších cest se čtyřmi a více nocemi) i nadále vévodilo Chorvatsko, třebaže tam vycestovalo o něco méně českých turistů než předcházející rok. Meziročně se zvýšil zájem o dovolenou v Řecku, na Slovensku a v Egyptě, poklesl počet pobytů v Bulharsku, Španělsku a Itálii. Ze sousedních zemí jsou dlouhodobě u českých turistů populární hlavně Slovensko a Rakousko.

Co se týče Rakouska, Češi jezdili v zimě a v létě nejčastěji do rakouských hor, podobně jako v předcházejícím roce. Ve druhé polovině loňského roku ale narostl počet českých turistů mířících do rakouských měst. Tyto cesty trvaly v porovnání s rokem 2017 kratší dobu.

Struktura cest podle hlavního způsobu dopravy, 2018 (%)

Zdroj: ČSÚ

Přes dvě pětiny Čechů bylo alespoň jednou v zahraničí

U zahraničních pobytů převažují delší cesty autem nebo letadlem za účelem rekreace s ubytováním v hotelu či penzionu. Turisté si obvykle organizují cestu sami nebo si koupí zájezd u cestovní kanceláře. Minimálně jednu zahraniční turistickou cestu absolvovalo 44 % českých rezidentů. Přibližně pětina populace ČR nepodnikla v roce 2018 žádnou turistickou cestu (domácí nebo zahraniční). Nejčastější příčinou necestování byly zdravotní důvody, které byly významným faktorem pro 39 % necestujících osob. Dalšími dvěma častými důvody necestování byl nedostatek peněz (více než čtvrtina necestujících) a nezájem o cestování (necelá čtvrtina necestujících). Zdravotní problémy a nezájem o cestování byly typické hlavně pro vyšší věkové skupiny.

Zahraniční cesty podle způsobu organizace cesty, 2015–2018

Zdroj: ČSÚ

Více se dočtete zde: Cestovní ruch