Přejít k obsahu

Drůbež doma chováme pro vejce, nikoli na maso

Anna Stará

20. 06. 2019

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Zemědělství
  • Živočišná výroba
Po vepřovém je drůbeží maso v Česku nejoblíbenější. Jeho spotřeba stále roste. Čísla ČSÚ naznačují, že pro běžné spotřebitele je pohodlnější si koupit drůbeží maso v obchodech, než si brojlera vykrmit doma.

V roce 2017 byla historicky nejvyšší spotřeba drůbežího masa, dosáhla 27,3 kg na obyvatele za rok. Spotřeba vajec, která nevykazuje v posledním desetiletí výrazné výkyvy, dosáhla hodnoty 254 ks na obyvatele za rok. Největší byla spotřeba vajec na konci 80. let, kdy se spotřebovalo až 340 ks vajec na obyvatele za rok.

Stavy drůbeže, výroba masa a vajec

Stavy drůbeže podle Soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu v letech 2016–2018 rostly. V roce 2019 nastal mírný pokles a stavy drůbeže dosáhly celkem 23,0 mil. kusů. V tom je zahrnut nejen kur domácí (21,8 mil.), ale také husy, kachny a krůty. Z těchto druhů se nejvíce chovají kachny – v roce 2019 jich bylo 768,5 tis. kusů. Nejméně je hus, kterých se chovalo pouze 19,7 tis. Kur domácí má u chovatelů dlouhodobě neotřesitelnou pozici. V roce 2012 byl jeho podíl na drůbeži nejvyšší, a to 97,2 %. V roce 2019 dosáhl podílu 95,1 %.
V roce 2018 se vyrobilo 257,0 tis. tun jatečné drůbeže v živé hmotnosti, což znamená nárůst o 1,3 % oproti roku 2017. Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat dosáhla 23,03 Kč/kg, a cena celého kuchaného kuřete ve spotřebitelských cenách dokonce 68,76 Kč/kg. Odhaduje se, že drůbeže se v nezemědělských domácnostech v roce 2018 vykrmilo 3,4 tis. tun v živé hmotnosti, to znamená, že pouhé 1,3 % drůbežího masa bylo vyrobeno v těchto domácnostech. Čísla naznačují, že pro běžné spotřebitele je mnohem jednodušší a pohodlnější si koupit drůbeží maso v obchodech, než si brojlera vykrmit doma.
Vloni dosáhl v zemědělském sektoru průměrný stav nosnic 4,9 mil. kusů, celková snáška byla 1,5 mld. konzumních vajec. Průměrná snáška vajec na slepici se rovnala 309,7 kusu za rok. V posledních letech je patrný nárůst všech těchto ukazatelů. Mírný pokles průměrného stavu slepic byl zaznamenán pouze v roce 2012 a dozníval v roce 2013. Podle směrnice 1999/74/ES
– minimální požadavky na ochranu nosnic – musely být slepice v klecových chovech od 1. ledna 2012 chovány pouze v takzvaných obohacených klecích. Přechod na novou technologii dočasně ovlivnil užitkovost natolik, že celková snáška konzumních vajec v roce 2012 oproti předcházejícímu roku poklesla.

Vývoj průměrného stavu nosnic a celkové snášky konzumních vajec v letech 2011–2018

Vývoj průměrného stavu nosnic a celkové snášky konzumních vajec v letech 2011–2018
Zdroj: ČSÚ

Zajímavé je, že cena vajec z pohledu zemědělských výrobců v roce 2012 dosáhla v průměru 2,23 Kč/ks. To bylo za období let 2010 až 2018 nejvíce. Následně v roce 2013 vzrostly počty slepic chovaných v domácnostech podle odhadu na 4,7 mil. kusů, což bylo o 8,7 % více než v předcházejícím roce, a na obdobné výši se držely až do roku 2015. Poté jejich stav klesal a v roce 2018 byl o 9,9 % nižší než v roce 2013.
Srovnáme-li podíl domácností na celkové snášce konzumních vajec, dostaneme se v roce 2013 na 42,9 % a v roce 2018 na pouhých 33,6 %, kdy slepice podle odhadu v domácnostech snesly 770,3 mil. kusů vajec. Cena konzumních vajec zemědělských výrobců v roce 2018 činila 1,86 Kč/ks a spotřebitelské ceny dosáhly hodnoty 3,84 Kč/ks. Je zde jasně vidět, že na rozdíl od chovu brojlerů se chov slepic na vejce těší v domácnostech mnohem větší oblibě.
Otázkou zůstává, co s cenou vajec a množstvím slepic, které budou chovány v domácnostech, udělá zrušení prodeje vajec vyprodukovaných v klecových chovech, které avizovaly nejrozšířenější obchodní řetězce, a to k roku 2025.
Chov drůbeže má svá specifika. Jelikož jde o zvířata patřící do skupiny hrabavých a vrubozobých ptáků, je pro ně typický život v hejnech. To umožňuje a usnadňuje jejich chov ve velkokapacitních halách s řízeným prostředím. V posledních letech se klade důraz nejen na produkci, ale také na splnění požadavků týkajících se welfare zvířat, ochrany životního prostředí a kvality zemědělských výrobků. Největší technologická varia­bilita se vyskytuje v chovu nosnic, které mohou být chovány v obohacených klecích, ve voliérách a v halách na podestýlce, případně s výběhem.

Více se dočtete zde: Zemědělství