Přejít k obsahu

Využívají se dostatečně k rozhodování statistická data?

Alena Géblová

27. 05. 2019

  • Události
  • Názory
Abychom mohli na základě statistických dat činit rozhodnutí, musíme nejdříve ze všeho znát, o čem jednotlivé ukazatele vypovídají. Jinak člověk sklouzává k intuitivnímu rychlému rozhodování.

Petra Kuncová

Petra Kuncová
ředitelka odboru informačních služeb ČSÚ

Rozhodovat by se podle mého názoru mělo na základě vlastních zkušeností s využitím dostupných informací, přičemž svoji roli hrají i pocity a intuice. Nejčastěji ale býváme svědky rozhodování pouze „intuitivního“, které není založené na faktech. Takové rozhodování je totiž rychlé a nejméně pracné. Rozhodování podle statistických údajů bývá pracnější a může vyžadovat specifické znalosti, aby použitá data byla interpretována správně. Pokud se ale vrátím k úvodní otázce: nedomnívám se, že se statistická data využívají dostatečně, stále převažuje spíše intuitivní rozhodování.

 

Josef Středula

Josef Středula
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Využívání statistických údajů je pro mě doslova alfou a omegou mé práce s argumenty týkajícími se zejména témat odborů – mzdy, platy, pracovní doba, národohospodářské statistiky, kolektivní vyjednávání. Rád pracuji s grafy a tabulkami ve svých prezentacích. Vždy mi jde o jasná, pravdivá a srozumitelná sdělení i porovnání, která odhalují skutečnosti, jež se běžně veřejnosti nesdělují. Domnívám se, že někteří politici nepracují dostatečně se statistickými údaji, které jsou podle mého soudu zrcadlem života společnosti. Nemám rád vytrhávání statistických dat z kontextu bez souvislosti. K tomu se bohužel uchylují jak někteří politici, tak i novináři.

 

Jakub Fischer

Jakub Fischer
děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Statistická data by určitě mohla být využívána daleko více. Uživatel však spíše než „pouhá“ statistická data potřebuje informace, nebo dokonce znalosti, které jsou v datech obsažené. Potřebuje vědět, o čem jednotlivé ukazatele vypovídají a o čem nikoli, s čím a jakým způsobem jsou srovnatelné. Některé znalosti je možné z dat získat pouze na základě pokročilejších statistických metod. A to vše je výzvou například pro akademickou sféru, která by mohla a měla se získáváním informací a znalostí z dat pomoci. Uživatelé z podnikové i veřejné sféry o to
ovšem musejí stát.

 

Jakub Marian

Jakub Marian
data scientista

Já bych tu otázku zobecnil a zeptal se, zda se dostatečně používají data jako taková. Ve své práci se zabývám strojovým učením a řekl bych, že většina dat, se kterými dnes firmy a státy mohou pracovat, není čistě statistického charakteru. Jsou to například textová data z e-mailů a recenzí, fotografie, videa, data o chování uživatelů webových stránek, ale i obrovské množství údajů v databázích, jejichž statistická interpretace je nejasná. Modely strojového učení (ať už statistického, či jiného) mají obrovský potenciál, ale bohužel je málokdo umí správně používat.

 

František Lukl

František Lukl
předseda Svazu měst a obcí ČR

Statistika se může zdát na první pohled nezáživnou, je ovšem třeba ji vnímat jako cenný zdroj dat a informací, bez nichž nemůže žádný skutečně dobrý manažer, kterým je i starosta, rozhodovat. Statistika a její výstupy jsou jedním ze základních podkladů pro rozhodování starosty a celého zastupitelstva.