Přejít k obsahu

Výnosy dluhopisů v EU rostou

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
Průměrná úroková sazba na dluhopisech s desetiletou splatností v ČR loni vzrostla nejvíce v Evropské unii.

Úrokové sazby dluhopisů s dlouhodobou (desetiletou) splatností emitované vládními institucemi jsou pozorně sledovaným ukazatelem. Ten má pro Evropskou unii význam i z hlediska měnové unie. Jde totiž o jedno z tzv. maastrichtských konvergenčních kritérií. Pro přijetí společné měny nesmí úroková sazba vládních dluhopisů s dlouhodobou splatností překročit o více než dva procentní body aritmetický průměr sazeb tří členů EU s nejnižší inflací spotřebitelských cen. V roce 2018 byla inflace nejnižší na Kypru, v Dánsku a v Irsku. Hodnota, která výše popsané definici odpovídá, se rovnala 3,19 %.
Tuto hranici překročily Rumunsko se 4,69 %, Řecko se 4,19 % a velmi těsně také Polsko, kde měly vládní dluhopisy loni průměrný výnos 3,20 %. Řecko loni zároveň dosáhlo určitého psychologického obratu. Poprvé od roku 2011 nebyly výnosy vládních dluhopisů nejvyšší v EU. V březnu letošního roku rovněž Řekové vydali první dluhopisy s dlouhodobou splatností od počátku programu finanční pomoci, kterou zemi v roce 2010 poskytly Mezinárodní měnový fond, Evropská komise a Evropská centrální banka.
Naopak nejnižší výnosy na vládních dluhopisech s dlouhodobou splatností měly loni Litva (0,31 %), Německo (0,40 %) a Dánsko (0,45 %). Nízké úrokové sazby Německa nebo dalších starších členů EU až tak nepřekvapí. Na druhé straně Litva je mezi členy východní části Unie do jisté míry výjimkou. Většina zemí EU15 si však udržela výnosy pod hranicí 1,0 %. Průměr za celou evropskou osm­advacítku loni činil 1,38 % a meziročně se mírně zvýšil o 0,07 p. b. Úrokové sazby na dluhopisech emitovaných vládním sektorem v Česku dosahovaly v průměru 1,98 %.
Česko se nakonec dostalo do pozice rekordmana. Výnos na vládních dluhopisech u nás meziročně vzrostl nejvíce v EU (+1,00 p. b.). Za ním se umístily Rumunsko (+0,73 p. b.) a Itálie (0,50 p. b.). Nejvýraznějšího poklesu úrokových sazeb dosáhly již zmíněné Řecko (–1,79 p. b.), Portugalsko (–1,21 p. b.) a Bulharsko (–0,71 p. b.).

Průměrný výnos vládních dluhopisů s dlouhodobou splatností v roce 2018 (%)

Průměrný výnos vládních dluhopisů s dlouhodobou splatností v roce 2018 (%)
Pozn.: *) Údaj za Estonsko není dostupný. Zdroj: Eurostat

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty