Přejít k obsahu

Obchod se zbožím a službami v EU28

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • Zahraniční obchod
  • Zahraniční obchod se zbožím
  • Zahraniční obchod se službami
U některých zemí EU dosahuje podíl bilance obchodu se zbožím a službami na hrubém domácím produktu i desítek procent. Většina zemí dosáhla obchodního přebytku.

V roce 2018 dosáhla většina zemí EU přebytku zahraničního obchodu se zbožím a službami. V absolutních číslech byly rekordmany Německo (přebytek 229,2 mil. eur), Irsko (99,5 mil. eur) a Nizozemsko (82,4 mil. eur). Velikost přebytku je ovlivněna velikostí ekonomiky (Německo) nebo například přítomností velkých internetových firem (Irsko). Pro skutečné porovnání jednotlivých zemí bude tedy lepší použít ukazatel podílu bilance zahraničního obchodu na hrubém domácím produktu (HDP). To nám ukáže vliv bilance v jednotlivých ekonomikách EU.
Nejvyšší podíl přebytku bilance na HDP loni měly Lucembursko (34,0 %), Irsko (31,2 %) a Malta (21,4 %). Jde o značně specifické případy. U Lucemburska a Malty například dominuje přebytek obchodu se službami, které země poskytují ve finanční oblasti. Výrazného přebytku dosáhly dále Nizozemsko (10,7 % HDP), Slovinsko (9,5 %) a Německo (6,8 %). V deficitu skončil zahraniční obchod v Rumunsku (–3,3 % HDP), na Kypru (–1,7 %), ve Velké Británii (–1,5 %), ve Francii (–1,0 %), v Lotyšsku (–0,6 %) a v Řecku (–0,3 %).
Bilance zahraničního obchodu je položka, která v případě české ekonomiky výrazně přispívá k ekonomickému růstu. Podle údajů Eurostatu dosáhlo Česko v roce 2018 přebytku ve výši 12,9 mil. eur, což představovalo 6,2 % HDP. Na žebříčku se tak umístilo hned za Německem. Převažoval přebytek obchodu se zbožím (3,8 % HDP), ale poměrně silné bylo i kladné saldo obchodu se službami (2,4 %).
Složitější je nalezení údaje za celou Evropskou unii. Obchody v rámci Unie jsou klíčové pro většinu zemí, a tak prostý součet bilancí o bilanci zahraničního obchodu v Unii nic nevypovídá. Statistiky obchodu s mimounijními zeměmi zase nezahrnují služby. Lze tedy jen uvést výsledek obchodu se zbožím. Ten loni mezi EU a ostatními státy světa skončil deficitem ve výši 24,6 mld. eur, což představovalo 0,2 % hrubého domácího produktu celé Unie.

Podíl bilance obchodu se zbožím a službami na HDP, 2018 (%)

Podíl bilance obchodu se zbožím a službami na HDP, 2018 (%)

Pozn.: *) Údaje za rok 2017. **) Bilance obchodu se zbožím mezi EU a zbytkem světa.
Zdroj: Eurostat

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty