Přejít k obsahu

Intenzita stavění roste již třetím rokem

Josef Vlášek

25. 04. 2019

  • Události
  • Názory
Ve stavebnictví jsme svědky vývoje, kdy počínaje koncem roku 2017 dochází k výraznému růstu stavební výroby, a to za pozvolného zpomalení růstu v odvětvích průmyslu, obchodu a služeb. Jedná se o ojedinělý úkaz a je otázkou, jak dlouho bude tento vývoj pokračovat.

Růst ekonomiky bez růstu produkce ve stavebnictví je možný pouze krátkodobě. Role stavebnictví je v mnoha směrech nezastupitelná. Ekonomika potřebuje stavební objekty k běžnému fungování, natož pak k ekonomickému růstu.
Odvětví stavebnictví, které se zabývá jednak výstavbou stavebních objektů a jednak jejich údržbou a opravami, se v národní ekonomice podílí na tvorbě hrubého domácího produktu obvykle 5 až 9 %. Záleží na tom, v jaké fázi ekonomického vývoje se ekonomika nachází. Pokud se k odvětví stavebnictví přiřadí činnosti s ním bezprostředně související, jako jsou například výroba a těžba stavebních hmot včetně částí sklářského a hutního průmyslu, projektování staveb včetně inženýrských, architektonických a geologických činností, pak se hovoří o „stavebním komplexu“.

Stavebnictví citlivě reaguje na změny

Stavebnictví je odvětvím, které citlivě reaguje na ekonomické cykly. Přispívá k růstu v období konjunktury, v obdobích poklesu hospodářské aktivity – recese – intenzita stavění obvykle klesá. To platilo v období růstu v letech 2005 až 2008 i v období poklesu v letech 2009 až 2013. Od roku 2017 intenzita stavění zase roste.
Vývoj ve stavebnictví byl v tržní ekonomice výrazným signálem jako předzvěst konjunktury či recese. V současnosti, kdy v tržní ekonomice funguje řada regulací (dotace, regulované ceny, administrativní zákazy apod.) a jejich rozsah spíše roste, pak význam signální informace vývoje stavebnictví klesá.
Stavební výroba i na počátku roku 2019 navazuje na předcházející výrazný růst. Pro léta 2019 a 2020 je dostatek stavebních zakázek a je pokryto i jejich financování. Limitujícím faktorem je v současnosti trh práce. Na stavebnictví doléhá nedostatek řemeslníků, zejména elektrikářů, klempířů, instalatérů, pokrývačů apod. Ten omezuje nejen kapacitu stavění, ale je i nebezpečím pro kvalitu stavebních prací a dodávek.

Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách, 1/2006–3/2019 (bazické indexy)

Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách, 1/2006–3/2019 (bazické indexy)
Zdroj: ČSÚ, OECD

Bytový problém je v celé Evropě

Ve struktuře stavebních prací zaujímá významný podíl (asi 20 %) výstavba bytových objektů – bytových a rodinných domů. V současné době se hovoří poněkud expresivně o bytové krizi, a to nejen v Česku, ale i ve většině evropských zemí. O krizi se přímo hovořit nedá, ale že se Česko a Evropa potýkají s bytovým problémem, je nepochybné. Je třeba si přiznat, že dosavadní mechanismy působící v oblasti bytové výstavby řeší otázky bydlení pouze částečně.
Je to jednak proto, že v bydlení jde o propojení investiční činnosti (náklady na pořízení bytu) a běžného užívání bytu (náklady na provoz bytu), a jednak proto, že nedokážeme dostatečně dosahovat souladu mezi majetkovou strukturou společnosti a strukturou bytového fondu (vlastnické byty v bytových a rodinných domech, družstevní byty, podnikové byty, byty ve vlastnictví obcí). Výsledkem je nedostatek cenově dostupných bytů.