Přejít k obsahu

Sčítání 2021 – méně otázek, úsporněji, on-line

Jan Cieslar

29. 03. 2019

  • Události
  • Česko
Sčítání lidu 2021 bude uživatelsky přívětivější a většina obyvatel se sečte on-line. Aktuálně ČSÚ připravuje podklady pro terénní přípravu sčítání formou sběru údajů o území. Začátkem března statistici odeslali návrh zákona o sčítání lidu do meziresortního připomínkového řízení.

Unikátní data pro všechny

Přestože se příští sčítání lidu uskuteční až za dva roky, Český statistický úřad se na tento významný celonárodní projekt připravuje již několik let. Výstupem sčítání lidu, která se u nás konají každých 10 let, jsou jedinečná data za celou populaci, která nedokáže poskytnout žádné jiné zjišťování či šetření. Jejich využití má přitom pro obce, stát, firmy i občany značný význam.
„Výstupy ze sčítání výrazně pomáhají například v oblasti regionálního plánování pro správné nastavení veřejné dopravy. Informace o bytovém fondu zase aktivně využívají hasiči a ostatní složky integrovaného záchranného systému. Další výstupy pak umožňují jednodušší a efektivnější plánování výstavby školek, škol či domovů pro seniory,“ upozorňuje na některé přínosy sčítání Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Logo_scitani2021

Využití všech již dostupných údajů

V porovnání se sčítáním z roku 2011 bude sčítání v roce 2021 výrazně odlišné. „Sčítání bude jednodušší, uživatelsky přívětivější a efektivnější. Občané se budou moci sečíst on-line prostřednictvím počítače či mobilu bez nutnosti jakékoli další komunikace s úředníky. Počet otázek bude pak o polovinu nižší než před deseti lety,“ říká Marek Rojíček. Při sčítání budou díky aktivní spolupráci ČSÚ s ministerstvy a dalšími úřady v maximální možné míře využity již existující údaje v databázích státní správy. Sníží se tak administrativní zátěž kladená na obyvatele a samotné vyplnění elektronických formulářů zabere podstatně méně času. Listinné formuláře by měly být využity až následně pouze u toho, kdo se sčítání přes internet nezúčastní.

Sčítání bude o 22 % levnější

Návrh zákona o sčítání lidu je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, návrh věcného záměru schválila vláda ČR v červnu minulého roku. Český statistický úřad se v současné době zaměřuje zejména na územní přípravu samotného sčítání a intenzivně komunikuje s představiteli měst a obcí. Oproti roku 2011 bude projekt reálně až o 22 % levnější a vyžádá si zapojení menšího počtu zaměstnanců. Díky on-line sčítání a využití administrativních zdrojů dat dojde ke značné úspoře papíru i k rychlejšímu zpracování výsledků. Unikátní výsledná data budou poskytována zdarma a každému, rozšíří se jejich nabídka v otevřených formátech a bude možné sestavovat vlastní datové tabulky a mapové výstupy dle aktuálních potřeb uživatelů. Zároveň však výsledky sčítání podléhají nejpřísnější ochraně a při celém sčítání bude kladen důraz na bezpečnost a ochranu dat.