Přejít k obsahu

Internet používáme už 27 let

Kamila Burešová

29. 03. 2019

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT v domácnostech a uživatelé ICT
  • ICT v podnicích
Letos v únoru uplynulo 27 let od doby, kdy se na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického oficiálně připojila k internetu také Česká a Slovenská Federativní Republika. Podmínkou spojení s globální celosvětovou sítí bylo její výhradně akademické využití.

Naše republika byla 13. února roku 1992 třicátou devátou zemí, která se oficiálně připojila k celosvětové počítačové síti – internetu. Ten zpočátku sloužil jen akademickým účelům, avšak již v průběhu roku 1992 byl rozveden do všech nejvýznamnějších pracovišť vysokých škol v republice. I když se tehdejší rychlost a objem přenesených dat nedají s dnešními parametry vůbec porovnávat, přesto se jednalo o technologickou revoluci, která navždy změnila svět. Ke komerčnímu provozu internetu pak docházelo postupně, a to přibližně od roku 1995. Internet nevlastní, neprovozuje ani neorganizuje žádný konkrétní orgán. Jedná se pouze o mezinárodně propojenou síť počítačů. Na provozu internetu se podílí velké množství organizací, zejména poskytovatelé služeb a telekomunikační společnosti.

Typ používaného počítače v českých domácnostech (%)

Typ používaného počítače v českých domácnostech (%)
Zdroj: ČSÚ

Jako jedna z mála zemí máme národní vyhledávač

V roce 1996 vznikl internetový portál Seznam.cz, nejznámější český vyhledávací server. Ten sehrál pro běžné uživatele, domácnosti i firmy velmi významnou roli. V době jeho vzniku se jednalo o katalog (seznam – odtud jeho název) existujících internetových stránek. Byla to první služba, která uceleně shromažďovala veškerý obsah českého internetu. Postupně začal nabízet další služby (e-mail, Novinky aj.) v podobě, v jaké je známe i dnes. Česká republika je v tomto směru raritou – jsme jedna z mála zemí, kde existuje silný národní vyhledávač, který byl dlouhé roky schopen konkurovat americkému Googlu, a velká část lidí v něm raději vyhledává dodnes.

Používání internetu v ČR (%)

Používání internetu v ČR (%)
Zdroj: ČSÚ

Čím dál více Češi upřednostňují mobilní zařízení

Zajímavé je porovnání technických parametrů prvního internetového připojení se současným stavem. Rychlost prvního připojení v roce 1992 dosahovala 19,2 kilobitů za sekundu, dnešní rychlost akademické sítě CESNET2 je až 100 gigabitů za sekundu. Ve srovnání s prvním připojením tak jde minimálně o milionkrát vyšší rychlost. Za zmínku stojí i parametry počítače, který byl před 27 lety připojen. Jednalo se o sálový počítač firmy IBM vážící několik tun. Dnes je naprosto běžné připojit se k internetu prostřednictvím smartphonu, jehož váha se pohybuje obvykle ve stovkách gramů, je tedy více než desetitisíckrát lehčí.
Podobně jako v případě telefonů mají Češi ve stále větší oblibě i přenosné verze počítačů. V českých domácnostech již od roku 2014 převýšil počet notebooků a tabletů počet klasických stolních počítačů. V roce 2018 vlastnilo stolní počítač 40 % domácností v ČR, notebook šest domácností z deseti a tablet další třetina. Vybavenost českých domácností tablety zažívá v posledních letech boom, meziročně se podíl domácností s tablety zvýšil o třetinu.
Ze stolního počítače se na internet v roce 2018 připojovalo šest uživatelů internetu z deseti, z notebooku tři čtvrtiny a prostřednictvím tabletu třetina uživatelů internetu.

Internet používají již čtyři miliardy lidí

Podle odhadů Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) používá internet v současné době 51 % světové populace (tj. téměř 4 mld. lidí).
Údaje za Českou republiku a rok 2018 jsou následující: internet obecně používalo 7,1 mil. uživatelů (fyzických osob), 81 % českých domácností a také stejný podíl osob starších 16 let. Pravidelně, tedy alespoň jedenkrát týdně, používá internet 97 % lidí v Česku. Fungují na něm téměř všechny podnikatelské subjekty s 10 a více zaměstnanci. Data dokládají, že šíření internetu v českých podnicích probíhalo výrazně rychleji než v domácnostech a mezi jednotlivci. Internet u nás nikdy nepoužilo 15 %, tj. více než 1,3 mil. osob. Podíl podniků s deseti a více zaměstnanci připojených k internetu překročil 90% hranici, a to již v roce 2004. V roce 2018 neměly internet již jen dvě firmy ze sta.
Díky rozmachu chytrých telefonů v posledních letech rapidně přibývá osob, které používají svůj telefon k přístupu na internet. Zatímco v roce 2010 se z mobilního telefonu připojovala na internet pouze 4 % Čechů, během následujících osmi let vyrostl jejich podíl na 58 %. Nejčastěji používají internet v mobilu mladí lidé ve věku 16–24 let (94 %).

Internet používáme už 27 let 1

Internet používáme už 27 let 2

Obliba on-line nakupování stále roste

Stejně jak roste počet lidí využívajících internet, roste i různorodost aktivit, které lidé na internetu vykonávají. Internet byl původně vytvořen pro výměnu informací a dat, předávání si informací mezi počítači je jeho technickým základem. Při užívání širokou veřejností časem přibývaly jeho další funkce. Dnes plní internet podobné funkce jako klasická elektronická média, jen s tím rozdílem, že jsou realizovány interaktivním způsobem.
Komunikace, především ta e-mailová, která byla po mnoho let jednou z nejzásadnějších činností na internetu, má dnes mnoho konkurentů. Díky internetové komunikaci vznikají nové formy mezilidských vztahů – sociální sítě. Lidé si v dnešní době přes internet mohou také telefonovat, vzdělávat se, absolvovat nejrůznější e-learningové kurzy a webináře či pracovat z domova (homeworking).
V dnešní době je také naprosto běžné vyhledávat na internetu informace o produktech, službách nebo cestování, internet je v tomto ohledu skutečně nedocenitelným pomocníkem a Češi ho v této souvislosti hojně používají. Bez internetu by nebyl možný ani tak významný rozmach sdílené ekonomiky, jejíž využívání je v současné době na vzestupu.
Internet umožňuje zábavu, hraní her, sledování videí nebo třeba čtení on-line zpráv. Zatímco na obecné využívání internetu mají vliv především věk, příjmy či vzdělání, u internetových aktivit vstupují do hry také kulturní kontext, infrastruktura a dostupnost jednotlivých služeb a aplikací on-line.
On-line objednávání v e-shopech se stává široce rozšířenou variantou nakupování, a to jak mezi českými spotřebiteli, tak i v ostatních zemích Evropské unie. Jeho hlavními výhodami jsou možnost nakupovat kdykoli a kdekoli, přístup k širšímu výběru produktů a možnost rychlého porovnání cen různých prodejců. Neocenitelné je to zvláště při nákupu zboží či služeb od zahraničních prodejců.
Každým rokem roste v Česku počet lidí, kteří využívají internet k nakupování. Ve 2. čtvrtletí roku 2018 uvedlo 54 % (4,7 mil.) obyvatel starších 16 let, že v uplynulých 12 měsících uskutečnili nákup přes internet. Ještě v roce 2007 bylo přitom nakupování přes internet službou, kterou využívalo pouze 15 % (1,3 mil.) české populace. V evropském srovnání jsou ale Češi v nakupování na internetu stále těsně pod průměrem EU28, a to i přesto, že máme více uživatelů internetu, než činí evropský průměr.

Více se dočtete zde: Informační technologie