Přejít k obsahu

Česká moderní statistika slaví 100 let

Jan Cieslar

27. 02. 2019

  • Události
  • Česko
Přesně před sto lety u nás byly položeny základy moderní státní statistické služby. V úterý 28. ledna 1919 vznikl Státní úřad statistický, na jehož odkaz dnes svojí činností plynule navazuje Český statistický úřad. Úřad při této příležitosti zahajuje projekt Století statistiky, který bude připomínat historii i současnost statistiky a její společenský přínos.

Dne 28. ledna spustil ČSÚ zvláštní webovou stránku www.stoletistatistiky.cz. Na pravidelně aktualizované stránce čekají návštěvníky videa, rozhovory, infografiky i aktuální data z produkce ČSÚ i jiných statistických úřadů. Své statistické vědomosti si budou moci procvičit všichni uživatelé a milovníci dat v některém z předkládaných kvízů.

Symbolická stovka na hlavním sídle Úřadu

V posledním lednovém víkendu si významnou historickou událost připomněli statistici symbolicky, a to rozsvícením číslovky 100 na fasádě sídla Českého statistického úřadu na pražské Skalce.
„Český statistický úřad navazuje na odkaz svého prvorepublikového předchůdce a oprávněně se k němu hlásí. Stovku totiž neslaví Úřad jako instituce, ale především moderní státní statistická služba, tak jak ji dnes chápeme,“ upozornil Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Kromě nově spuštěné webové stránky stoletistatistiky.cz se připravuje titul O složitém jednoduše. Tereza Košťáková, autorka pravidelné stejnojmenné rubriky, která vycházela nepřetržitě v časopisu Statistika&My tři roky, představí nový titul v první polovině letošního roku. Cílem publikace bude stejně jako v časopisu vysvětlit odlehčenou formou důležité statistické pojmy.
Český statistický úřad se letos také zaměří na tvorbu informačních a edukačních grafik či videí a jejich prezentaci na sociálních sítích Twitter, YouTube a nově i Instagram. Během roku se uskuteční akce zaměřené na odbornou veřejnost. Například již v polovině ledna ČSÚ zpřístupnil nově vybudované SafeCentrum, které výzkumníkům ulehčí práci s daty.
„Státní statistické službě chci do další stovky popřát, aby nebyla v budoucnu nikdy nucena svádět boje o svoji nezávislost a nestrannost a aby vždy nacházela vnímavé uživatele svých užitečných výstupů. Přeji si také, aby byla institucí moderní a uživatelsky vstřícnou,“ říká Marek Rojíček.

Statistici patřili v minulosti k PERZEKVOVANÝM profesním skupinám

Statistický úřad během století svého trvání čelil řadě výzev, které s sebou nesly dějinné události. Veliký význam mají pravidelná sčítání lidu, která začal Úřad provádět od roku 1921. Statistici též připravovali řadu podkladových materiálů pro jednání československé delegace na pařížské mírové konferenci, která určovala poválečný charakter Evropy. Během nacistické okupace byla řada pracovníků Úřadu vězněna či popravena, včetně jeho předsedy. Poválečná generace pak byla nucena pracovat v prostředí, kdy o objektivní a nestrannou statistiku nebyl ze strany státní moci velký zájem. Řada dat byla dokonce před veřejností utajována. Objektivní a nestranná oficiální statistika může již téměř 30 let opět plnit své veřejné poslání. Od roku 1990 zajišťuje ČSÚ zpracování výsledků voleb.

Budova ČSÚ v Praze na Skalce.

Budova ČSÚ v Praze na Skalce.