Přejít k obsahu

HIV pozitivní jsou stále stigmatizováni

Eva Henzlerová

17. 01. 2019

  • Události
  • Svět
Podle zprávy OSN žilo v roce 2018 na světě 36,9 mil. osob HIV pozitivních, z toho 2,3 mil. dětí mladších 15 let. Cílem Světového dne nemocných HIV/AIDS, který připadá na 1. prosinec, je zaměřit pozornost na problémy, jež s epidemií souvisejí.

Od roku 1988, kdy byl první prosincový den poprvé vyhlášen jako Světový den nemocných HIV/AIDS, se výrazně zvýšilo povědomí o HIV/AIDS, především o způsobech nákazy. Stále se však nedaří překonat strach z běžného kontaktu s nemocnými, například z potřesení rukou či z líbání na tvář. Nemocní se tak dostávají do sociální izolace, kdy s nimi jejich přátelé ze strachu, aby se nenakazili, omezují kontakt. HIV pozitivní a nemocní AIDS jsou v mnoha zemích stigmatizováni a stavěni na okraj společnosti.

60 % dospělých se léčí

V roce 2017 se diagnózu HIV nově dovědělo 1,8 mil. osob, z toho více než půl milionu jsou děti. Počet zemřelých na následky AIDS dosáhl téměř tří milionů. Z nich bylo na 400 tis. dětí mladších patnácti let. Předpokládá se, že téměř tři čtvrtiny nakažených HIV jsou se svou diagnózou seznámeni. Stále většímu podílu HIV pozitivních se dostává léčby moderními antiretrovirálními léky, které sice nemohou nemoc vyléčit, ale dokážou ji výrazně zpomalit, resp. oddálit propuknutí AIDS. Mezi dospělými je takto léčeno bezmála 60 % nemocných, z dětských pacientů užívá tyto léky každý druhý.

Globální epidemie

Epidemie AIDS není omezena pouze na rozvojové země, má globální rozměr. Přestože asi dvě třetiny infikovaných žijí v subsaharské Africe, epidemie se šíří obrovskou rychlostí zejména ve východní Evropě a Střední Asii. V některých zemích v jižní části Afriky je virem HIV infikován každý třetí člověk. V důsledku epidemie pak dochází k úbytku pracovní síly, roste počet sirotků, oslabuje se infrastruktura i sociální systémy. Země postižené velkým počtem HIV pozitivních nemohou rozvíjet programy udržitelného rozvoje a využívat obnovitelné zdroje z důvodu jejich finanční nedostupnosti, a vytvářejí tak další zátěž pro životní prostředí. HIV/AIDS je často také důsledkem obchodování se ženami či válečných konfliktů.

Každou minutu zemře ve světě jedno dítě v souvislosti s HIV/AIDS
Každých patnáct sekund se HIV nakazí jeden mladý člověk ve věku 15–24 let a v důsledku AIDS osiří dítě. Na světě nyní žije 15 mil. sirotků AIDS, z toho je více než 2,2 mil. dětí, které jsou samy nakažené nebo nemocné. Denně následkem tohoto onemocnění osiří více než čtyři tisíce dětí.
Během doby, po kterou jste četli tento článek, se infikovalo dalších zhruba osm lidí. Více ZDE.