Přejít k obsahu

Vodní dopravu držela nad vodou jen mezinárodní přeprava

Iva Kadeřábková

17. 10. 2018

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Doprava
Za posledních deset let bylo nejvíce věcí přepraveno v roce 2017. Více než 80 % jejich objemu bylo přepraveno po silnicích.

Objem přepravených věcí v silniční nákladní dopravě po poklesu v roce 2016 opět meziročně vzrostl (o 6,4 %), a to díky vnitrostátní přepravě. U přepravních výkonů však došlo poslední dva roky k viditelnému poklesu, v roce 2017 o 12 %. Tento zdánlivě rozporný vývoj v ukazatelích je způsoben poklesem průměrné přepravní vzdálenosti, který započal v roce 2014. Průměrná přepravní vzdálenost v roce 2013 činila 156,2 km, zatímco v roce 2017 byla „jen“ 96,4 km. Výraznější pokles průměrné přepravní vzdálenosti zaznamenala mezinárodní přeprava – téměř o 15 % (z 633,2 km v roce 2013 na 539,7 km v roce 2017).
Vzhledem k vyšší průměrné přepravní vzdálenosti připadá kolem 50 % přepravních výkonů silniční dopravy právě na mezinárodní silniční přepravu, i když přepravuje jen necelých 10 % přepravených věcí. Z toho více než 98 % směřovalo v roce 2017 do zemí EU, nejčastěji do Německa (asi 48 % věcí vyvážených do zemí EU), na Slovensko a do Rakouska. Mimo Unii bylo nejvýznamnější cílovou destinací Švýcarsko, i když sem směřovalo méně než jedno procento vyvážených věcí. Silniční nákladní vozidla registrovaná v ČR dovezla největší objem přepravených věcí z Německa (asi 43 % dovážených věcí), Slovenska a Rakouska.

Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy v roce 2017

Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy v roce 2017
Zdroj: Ministerstvo dopravy, ČSÚ

Vnitrostátní přepravní výkony železniční dopravy vzrostly

Přepravní výkony železniční dopravy mírně rostly již čtvrtým rokem po sobě a byly nejvyšší od roku 2008. Vnitrostátní přepravní výkony vzrostly o 3,3 % a mezinárodní klesly o 0,5 %. Na rozdíl od situace v silniční nákladní dopravě průměrná přepravní vzdálenost na železnici rostla, a to jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní dopravě. Ve vnitrostátní železniční dopravě byla průměrná vzdálenost 143,0 km, což je skoro trojnásobek průměrné přepravní vzdálenosti vnitrostátní silniční dopravy (52,4 km). Jelikož se u železniční dopravy zohledňuje v rámci statistických zjišťování pouze vzdálenost ujetá na území ČR, je porovnání přepravních výkonů a průměrné přepravní vzdálenosti v oblasti mezinárodní přepravy s ostatními druhy dopravy zkreslené.
Po železnici se přepravilo téměř 55 % celkového objemu věcí přepravených českými dopravci v mezinárodní přepravě. Čeští železniční dopravci v roce 2017 dovezli 28,3 mil. tun, vyvezli 19,7 mil. tun a převezli přes území ČR 10,1 mil. tun nákladu. Největší objem přepravených věcí se vyvážel i v tomto případě do zemí Evropské unie, z toho přibližně dvě pětiny do Německa, sedmina do Rakouska a osmina na Slovensko. Čeští železniční dopravci dováželi skoro třetinu věcí z Německa, stejně tak i ze Slovenska a pětinu z Polska.
Ve vnitrozemské vodní dopravě byl podíl mezinárodní přepravy na celkové přepravě výraznější. I když přepravní výkony oproti roku 2007 klesly – v oblasti dovozu o zhruba 85 % a v oblasti vývozu asi o 70 %, přepravní výkony mezinárodní vnitrozemské vodní přepravy se snížily jen o zhruba 30 %, a to zásluhou přepravních výkonů našich vodních dopravců mimo území ČR. Přepravní výkony třetizemní přepravy (pozn. red.: jedná se o přepravu věcí prováděnou plavidly registrovanými v jedné zemi mezi místem nakládky v druhé zemi a místem vykládky v třetí zemi) byly v roce 2017 na úrovni roku 2007. Ty představovaly více než polovinu celkových přepravních výkonů vnitrozemské vodní dopravy. Další významnou součástí mezinárodní vnitrozemské vodní přepravy je kabotáž, tj. provozování vnitrostátní přepravy na území jiné země než země registrace plavidla. Ta v roce 2017 představovala 28 % přepravních výkonů vnitrozemské vodní dopravy.

Objem přepravených věcí (mil. tun)

Objem přepravených věcí (mil. tun)
Zdroj: Ministerstvo dopravy

Letecky se přepravovaly hlavně poštovní zásilky

Čeští letečtí dopravci sice převáželi nejmenší objem přepravených věcí, ale obchodní letecká přeprava vynikla díky své průměrné přepravní vzdálenosti, která byla 5 028 km. Téměř všechny přepravené věci byly přepraveny prostřednictvím mezinárodní pravidelné letecké přepravy. V přepravených věcech byly významně zastoupeny poštovní zásilky.
Přepravní výkony potrubní dopravy v oblasti ropy na území ČR s výjimkou propadu v roce 2016 pokračovaly v růstu zahájeném v roce 2012. Přepravní výkony ve výši 2 165 tkm korespondovaly s úrovní z roku 2009. Objem přepraveného množství ropy byl největší v celé historii.