Přejít k obsahu

Každý čtvrtý necvičí

Eva Henzlerová

17. 10. 2018

  • Události
  • Svět
Přestože je zdravý životní styl „in“, čtvrtina obyvatel planety má podle Světové zdravotnické organizace pohybu nedostatek. Češi patří mezi evropskými národy k těm, které se pohybují vůbec nejméně.

Studie WHO dále uvádí, že mezi muži je podíl těch, kteří sportují, vyšší (32 %) než mezi ženami (23 %). Na míru sportovní aktivity obyvatel má nepochybně vliv i ekonomická vyspělost jednotlivých zemí. Pokud se však podíváme na to, jak byla sportovní aktivita vymezena, dojdeme k zajímavému zjištění. Za sport byla totiž považována i chůze. Vzdálenost zhruba osm kilometrů denně nebylo nutné ujít najednou, ale v součtu za celý den. V ekonomicky vyspělých zemích se tak „sportu“ nevěnuje 37 % obyvatel, ve středně příjmových je neaktivní čtvrtina osob (26 %) a v nízkopříjmových regionech nesportuje jen zhruba každý šestý obyvatel (16 %).

Jih Evropy se nehýbe

Také výsledky Eurobarometru, který se na popud Evropské komise věnoval míře pohybové aktivity a sportování mezi evropskou populací, odhalily fyzickou aktivitu Evropanů. Podle nich 40 % osob provozuje alespoň jednou týdně nějaký sport, 46 % nedělá nic a zbývajících 14 % se občas hýbe. Sport je takřka cizí slovo pro obyvatele Bulharska, Řecka a Portugalska. Ve zmíněných třech zemích se mu aspoň občas věnuje pouze třetina obyvatel. V České republice si aspoň jednou za týden „dá do těla“ jen 32 % populace, ale pouhých 5 % uvádí, že sportuje až na výjimky denně. Více než 40 % obyvatel České republiky se pohybu nevěnuje vůbec.
Nejnižší míru fyzické aktivity vykázali muži starší 55 let, z nichž necvičí 83 %. Naopak vůbec nejlepší výsledky vykazuje věková skupina 15–24letých mužů. V té se pravidelně hýbe více než 60 % mužů. Ženy jsou nejaktivnější v širokém věkovém intervalu 15–39 let (56 %). Podobně jako u mužů je nejméně aktivní skupina žen ve věku 55 a více let, z nichž cvičí jen pětina.

Na sport není čas

Na otázku, proč se nevěnují sportu, Evropané nejčastěji odpovídají, že nemají čas (40 %), nemají zájem (20 %) či jim to nedovoluje jejich zdravotní stav (14 %). Zajímavostí z ČR je v tomto případě zjištění, že oproti roku 2014, kdy se uskutečnil předchozí průzkum, klesl o pět procentních bodů podíl Čechů, kteří nesportují z důvodu nedostatku finančních prostředků – letos to uvedlo 9 %.
A proč vůbec lidé sportují? Motivací k pravidelnému pohybu je pro 54 % Evropanů dosažení lepšího zdravotního stavu, pro 47 % zlepšení kondice, pro 38 % je sport zároveň relaxací a 30 % v něm vidí i zábavu. Jen 28 % považuje za hlavní motivaci rozvoj fyzických dovedností. Více ZDE a ZDE.