Přejít k obsahu

Vzrostl zájem o ubytování

Roman Mikula

18. 09. 2018

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Cestovní ruch
  • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil o 4,8 %. Drtivá většina evropských zemí zaznamenala zvýšený zájem o ubytování.

Podle údajů poskytnutých členskými zeměmi Evropské unie dosáhl počet přenocování v ubytovacích zařízeních za 1. čtvrtletí 2018 celkem 496 mil. nocí. Meziročně se počet přenocování zvýšil bezmála o 23 mil. nocí, což představovalo nárůst o 4,8 %.
Ve většině evropských zemí byl zaznamenán vyšší zájem o ubytování než v roce předchozím. Státy jako Malta, Maďarsko, Nizozemsko či Lotyšsko si připsaly dvouciferný nárůst přenocování. Na špici žebříčku s největším nárůstem počtu nocí se umístily Kypr a Chorvatsko. Na Kypru se počet nocí v období ledna až března meziročně zvýšil dokonce o 30,7 %. Chorvatští provozovatelé hotelů, penzionů a jiných zařízení si připsali 23% nárůst počtu nocí. V absolutním vyjádření na tom byli nejlépe ve Španělsku. Tam se meziročně zvýšil počet přenocování o 4,0 % na 73 mil. nocí. Dalšími významnými hráči v počtu strávených nocí v prvních třech měsících letošního roku byla ubytovací zařízení v Německu (72 mil.) a Francii (67 mil.).
Několik zemí však hlásilo pokles počtu přenocování. Mezi trojicí států, kde došlo k meziročnímu poklesu, byla Velká Británie. Britské hotely a jiné ubytovací provozovny zaznamenaly snížení o 3,5 mil. nocí (4,6 %) na 71 mil. přenocování. Velká Británie přitom patří mezi evropské top destinace.
Meziroční pokles byl zaznamenán ještě v Portugalsku (–1,8 %) a v Lucembursku (–1,6 %). Tyto země ale nejsou z pohledu celoevropských výsledků nijak významné.

Meziroční index počtu přenocování hostů, 1. Q 2018 (%)

Meziroční index počtu přenocování hostů, 1. Q 2018 (%)
*) Pozn.: Data za Slovinsko nejsou k dispozici. Zdroj: Eurostat (k 10. 8. 2018)

Česko rostlo i ve 2. čtvrtletí 2018

Do hromadných ubytovacích zařízení v České republice přijelo ve 2. čtvrtletí celkem 5,5 mil. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 4,6 %. Počet zahraničních hostů se zvýšil o 1,6 %, domácích návštěvníků přibylo o 7,9 %. Z pohledu kategorizace ubytování byl největší zájem o služby hotelů. Celkem 3,9 mil. hostů si pro svůj pobyt vybralo právě hotely, bylo to o 3,0 % více než ve stejném období loňského roku. Hotely vykázaly o 7,9 % více rezidentů a mírně, o 0,4 %, se zvýšil také počet ubytovaných nerezidentů. Do penzionů přijelo celkem 572 tis. návštěvníků (+5,1 %). Úspěšné čtvrtletí měla také ostatní ubytovací zařízení včetně kempů. V případě kempů bylo zaznamenáno meziroční zvýšení o 22,1 %. Chatové osady a turistické ubytovny si připsaly zvýšení počtu ubytovaných hostů o 7,2 %.
Také počet přenocování byl ve srovnání se 2. čtvrtletím 2017 vyšší. V absolutním vyjádření dosáhl počet nocí hodnoty 13,4 mil., tedy o 2,2 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klien­tela navýšila v ubytovacích zařízeních přenocování o 5,7 %. Nerezidenti však strávili v ubytovacích zařízeních o 0,8 % méně nocí než vloni, a to především v hotelovém segmentu. Podle kategorií se počty přenocování v hotelech meziročně zvýšily o 0,5 %, v penzionech o 5,1 % a v kempech o jednu pětinu.
Z příjezdů zahraničních hostů stojí za povšimnutí především pokles příjezdů z Německa o 0,3 % na 535 tis. hostů. Ve sledovaných ubytovacích zařízeních Němci dlouhodobě tvoří jednu pětinu zahraniční klientely. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ve 2. čtvrtletí návštěvníci ze Slovenska (194 tis.) s meziročním zvýšením o 9,2 %. Na třetím místě se umístili hosté z Číny (185 tis. příjezdů, meziroční zvýšení o 27,8 %).

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*) v 1. Q 2018 (%)

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*) v 1. Q 2018 (%)
*) Pozn.: Bez údajů za Slovinsko. Zdroj: Eurostat (k 10. 8. 2018)

Více se dočtete zde: Cestovní ruch