Přejít k obsahu

Patříme k zemím EU s vysokým podílem podnikatelů

Marta Petráňová

26. 07. 2018

  • Statistiky
  • Trh práce
I když podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti v České republice klesá, v roce 2017 dosáhl páté nejvyšší hodnoty ze všech členských zemí Evropské unie. V sekcích ostatní činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví byl vůbec ze všech nejvyšší.

Výběrové šetření pracovních sil (Labour Force Survey) umožňuje kvantifikovat rozdíly v postavení v zaměstnání mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie. Pro komparaci byl použit podíl podnikatelů bez pomáhajících rodinných příslušníků. V roce 2017 dosáhl za celou Evropskou unii podíl podnikatelů na počtu pracujících 14,5 %. V České republice, i přes jeho postupné snižování, činil 16,6 %. Byla to pátá nejvyšší hodnota ze všech členských zemí.

S výjimkou Polska mají naši sousedé nižší podíl podnikatelů. Výrazně nižší má Rakousko a zejména Německo. Pro informaci uvádíme porovnání podílu podnikatelů v jednotlivých odvětvových sekcích v České republice a v Německu.

Největší podíl podnikatelů byl v Řecku

Vůbec nejvyšší podíl podnikatelů byl v Řecku, Itálii, Rumunsku a Polsku. V Řecku pracuje velká část podnikatelů v produktivním věku v obchodu, v zemědělství a v odvětvích spojených s cestovním ruchem. V Itálii se často podniká zejména v obchodu a v profesních, vědeckých a technických činnostech. V Rumunsku a v Polsku zase vedle velkého počtu podnikajících pracuje i značná část osob v postavení pomáhajících rodinných příslušníků.

Rozdíl mezi Českou republikou a čtyřmi zeměmi s nejvyšším podílem podnikatelů vyplývá především z velikosti primárního sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství. Země na jihu Evropy a Polsko se vyznačují vysokou zaměstnaností v tomto sektoru. Navíc je zde podstatná část pracujících v postavení podnikatelů. Naopak při nízkém celkovém počtu pracujících v této sekci byl v naší republice spolu se Slovenskem zaznamenán vůbec nejnižší podíl podnikatelů.

Podíl podnikatelů bez pomáhajících rodinných příslušníků na celkovém počtu pracujících ve věku 15 a více let v zemích EU28, 2017 (%)

Zdroj: Eurostat, Labour Force Survey; propočet ČSÚ

Na prvním místě bylo peněžnictví a pojišťovnictví

V řadě odvětví je podíl podnikatelů v České republice jeden z nejvyšších v rámci Evropské unie. Jejich podíl v sekci ostatní činnosti a v sekci peněžnictví a pojišťovnictví byl v roce 2017 v naší republice vůbec nejvyšší ze všech členských zemí Unie. Druhý nejvyšší byl v informačních a komunikačních činnostech.

Vysoký podíl podnikatelů v České republice v porovnání s EU28 byl i v dalších odvětvích. Třetí nejvyšší podíl ze všech zemí Unie byl v ČR v činnostech v oblasti nemovitostí, dále v profesních, vědeckých a technických činnostech a v sekci administrativní a podpůrné činnosti. Čtvrtý nejvyšší podíl byl zaznamenán ve stavebnictví a v sekci kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Vysoký podíl (celkově šestý nejvyšší) byl ve velkém odvětví velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel, dále v ubytování, stravování a pohostinství a ve vzdělávání.

Více se dočtete zde: Zaměstnanost, nezaměstnanost