Přejít k obsahu

Náklady na dokončený byt? V rodinném domku 3,4 mil., v bytovém domě 2,2 mil. Kč

Petra Cuřínová

26. 07. 2018

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Stavebnictví, byty
Ve srovnání s rokem 2016 se počty dokončených bytů vloni zvýšily. Vzrostly jak v rodinných a bytových domech, tak ve stavebně upravených nebytových prostorách. V těch se počet dokončených bytů dokonce výrazně zvýšil.

V roce 2017 bylo postaveno celkem 16 365 nových bytových budov, ve kterých bylo dokončeno 28 569 bytů. Více než polovina bytů byla dokončena v rodinných domech. Na jejich výstavbu se vynaložilo 51 mld. Kč. Náklady na výstavbu jednoho bytu činily 3,4 mil. Kč.
Rodinné domy se nejčastěji stavěly v dispozici 4+1, menších bytů bylo naprosté minimum. Obytná plocha rodinných domů dokončených v roce 2017 se pohybovala od 20 m2 do 500–700 m2 a v průměru činila 92 m2. Výstavba jednoho rodinného domu trvala v průměru tři a půl roku, ale jednotlivé domy se stavěly od půl roku po desítky let.
Rodinné domy měly nosné konstrukce v naprosté většině ze zděných materiálů (82 %). V posledních letech je však možné pozorovat zvýšený zájem o dřevěné stavby. V roce 2017 bylo dokončeno 2 159 nových rodinných domů – dřevostaveb. Tento počet byl meziročně vyšší o 7,3 %, což je podstatně rychlejší tempo růstu než v případě všech rodinných domů bez ohledu na konstrukci. Dřevostavby se na celkové výstavbě nových rodinných domů podílely 15 %, což je nejvíce v celé sledované časové řadě.

Dokončené rodinné domy podle energetické náročnosti (%)

Zdroj: ČSÚ

Technická vybavenost nově dokončených domů se stále zlepšuje

Nejvíce využívaným způsobem výstavby dřevostaveb je lehký rámový skelet – panelová montáž, kdy sendvičovou stěnu tvoří dvě konstrukční desky, mezi něž se dává izolace. Z takových sendvičů se v továrně vyrobí celé stěny a panely se pak na stavbě s pomocí jeřábu poměrně rychle smontují. Z venkovní i vnitřní strany se desky obkládají či zakrývají omítkami. Většinou se tak stavějí katalogové domy, ale moderní technika umožňuje také individuální návrhy. Touto metodou byla postavena téměř polovina dřevostaveb.
Vybavenost elektřinou a dodávkou vody se považuje za 100%, a proto se již nesleduje. Téměř dvě pětiny rodinných domů dokončených v roce 2017 měly připojení na plyn převážně formou plynovodní sítě a naprostá většina (94 %) domů měla centrální domovní vytápění.
Ve výstavbě rodinných domů převažovala v roce 2017 třída B energetické náročnosti (56 % rodinných domů). Tento podíl v posledních letech výrazně roste – od roku 2010 o 26 procentních bodů. Současně s tím klesá zastoupení v kategorii C. Mimořádně úsporných rodinných domů (kategorie A) se loni dokončilo šest procent a tento podíl se v čase zásadně nemění.

Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce, 2017 (%)

Zdroj: ČSÚ

Na jeden bytový dům připadalo v průměru 31 bytů

Bytových domů bylo v roce 2017 dokončeno 303, přičemž bytů v nich bylo 9 264. Jejich výstavba přišla na 21 mld. Kč. Mezi jednotlivými dokončenými bytovými domy existuje velká variabilita a rozdíly mezi ukazateli výstavby jsou v jednotlivých letech silně ovlivněny strukturou projektů (bytových domů se staví relativně málo).
Průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu činily 2,2 mil. Kč a na jeden dům připadalo v průměru 31 bytů. Stavěly se ale domy od malých bytovek se čtyřmi byty po velké objekty s několika stovkami bytů. Byty v bytových domech byly především velikosti 2+1, velkých bytů (4+1 a více) se v minulém roce dokončilo pouze zhruba 10 %.
Průměrná obytná plocha jednoho bytu byla 52  m2 a velikost velmi záležela na konkrétním projektu. Doba výstavby bytového domu se pohybovala od několika měsíců (například tzv. kontejnerové domy) po více než deset let. V průměru se bytový dům stavěl necelé tři roky.
Nejčastější svislá nosná konstrukce bytových domů byla zděná, ve větších městech se více vyskytovaly montované konstrukce, případně jiné materiály a jejich kombinace. Naopak podíl dřevostaveb byl nižší než v případě rodinných domů a stavěly se spíše v menších obcích. Nadpoloviční počet bytových domů byl připojen na plynovodní síť (58 %), zbytek byl dokončen bez přívodu plynu. Vytápění bytových domů bylo převážně centrální, a to spíše domovní s kotlem v budově než centrální dálkové.
Také v kategorii bytových domů převažovaly domy s energetickou třídou B (66 %) a trend v posledních letech je stejný jako v případě rodinných domů: oproti roku 2010 nárůst o 32 procentních bodů současně s poklesem podílu v kategorii C. Mimořádně úsporné bytové domy s energetickou třídou náročnosti A se stavěly velmi zřídka.

Více se dočtete zde: Stavebnictví, byty