Přejít k obsahu

Hospodářský růst mírně zpomalil

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
  • Čtvrtletní odhady HDP
Evropským zemím se ekonomicky daří. Česko se stále drží mezi nejrychleji rostoucími ekonomikami. Rychlejší tempo meziročního růstu se tradičně soustředí do zemí, které vstoupily do EU později a dohánějí úroveň západní části Unie.

Rok 2017 byl pro ekonomiku EU poměrně úspěšným. Celkový růst hrubého domácího produktu (HDP) zde dosáhl 2,5 %, což bylo nejvíce od roku 2007. Výrazné bylo hlavně druhé pololetí roku. U několika zemí hospodářský růst překonal 5,0% hranici. Dařilo se i české ekonomice, která mohla čerpat ze zvýšené zahraniční poptávky.
Počátek roku 2018 však přinesl mírné zpomalení meziročního tempa růstu HDP. Ekonomika EU vzrostla meziročně o 2,4 %. Mírně zpomalil růst výdajů na konečnou spotřebu (1,6 %). Naopak dynamika investiční aktivity výrazně překonala celkový růst HDP (4,2 %). To je projevem probíhajícího vrcholu hospodářského cyklu. Jistou roli zřejmě hrálo i završení poloviny aktuálního programového období evropských fondů a související zvýšené čerpání dotačních prostředků.

Noví členové EU rostou rychleji

Rychlejší tempo meziročního růstu se tradičně soustředilo do zemí, které vstoupily do EU později a dohánějí úroveň západní části Unie. Nejrychleji rostoucí země – Lucembursko (5,1 %) – je sice výjimkou, další země v pořadí však uvedený trend potvrdily. Nejvíce se v 1. čtvrtletí dařilo ekonomikám Slovinska a Polska, u obou zemí vzrostl HDP meziročně o 5,0 %. V těsném závěsu se drželo Lotyšsko (4,9 %) a Maďarsko (4,7 %). Růst ekonomik nových členů EU je momentálně podporován zvýšenými výdaji na spotřebu a především investiční aktivitou.
Počátek roku rovněž přinesl první meziroční pokles HDP od 4. čtvrtletí roku 2016. Tentokrát kvůli meziročnímu propadu přebytku obchodní bilance oslabila ekonomika Dánska (–0,6 %). Pokračovalo zpomalování hospodářského růstu ve Velké Británii (1,2 %). O 1,4 % se meziročně zvýšil výkon ekonomiky Itálie. Shodně o 1,5 % vzrostl HDP v Belgii a v Chorvatsku. Německo, které je klíčovou součástí evropské ekonomiky, meziročně vzrostlo o 2,3 %. V porovnání s koncem roku 2017 tak znatelně zpomalilo (2,9 %).

Meziroční růst HDP v zemích EU28*), 1. q 2018 (%)

Pozn.: *) Chybějí data za Irsko.**) Data za Slovensko nejsou očištěna od kalendářních vlivů. Zdroj: Eurostat

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty