Přejít k obsahu

Počet stavebních povolení dosáhl úrovně roku 2013

Drahomíra Dušková

22. 06. 2018

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Stavebnictví, byty
  • Stavební povolení
V roce 2017 už třetím rokem rostl počet stavebních povolení, a to hlavně na budovy bytové a ostatní stavby. Na růst orientační hodnoty měla vliv povolení větších akcí na infrastrukturu a na výstavbu velkých průmyslových staveb.

Loňské 1. čtvrtletí začalo optimisticky. Počet stavebních povolení rostl, zato v dalších čtvrtletích kolísal. Stavební úřady vydaly vloni 84 164 stavebních povolení a jejich počet meziročně vzrostl o 1,0 %.
U orientační hodnoty povolených staveb byl zaznamenán největší pokles v roce 2014, od roku 2015 plánované investice rostly. Orientační hodnota staveb povolených v roce 2017 vzrostla proti roku 2016 téměř o pětinu (24,1 %) a činila 352,9 mld. Kč,
tzn. že byla téměř na úrovni roku 2007. Proti roku 2014 plánované investice v roce 2017 vzrostly o třetinu, týkaly se všech kategorií výstavby. Jednalo se o nejvyšší hodnoty u kategorií staveb od roku 2010. Pouze u staveb na ochranu životního prostředí, i přes jejich meziroční růst, se jednalo o druhou nejnižší hodnotu. Téměř ve všech čtvrtletích roku 2017 zaznamenala orientační hodnota třetinové růsty. Pouze ve 2. čtvrtletí nastal mírný pokles vlivem nižších investic na ostatní stavby.

Vydaná stavební povolení a jejich orientační hodnota*), 2008–2017 (%)

Vydaná stavební povolení a jejich orientační hodnota*), 2008–2017 (%)
*)Pozn.: Meziroční změny. Zdroj: ČSÚ

Nová výstavba vzrostla v roce 2017 meziročně téměř o pětinu

Více investic je dlouhodobě plánováno na novou výstavbu (215,5 mld. Kč, tj. 61 % z celkové hodnoty) než na změny dokončených staveb (37,5 mld. Kč, což bylo o šestinu více než v roce 2016). Na nové výstavbě se nejvíce podílely bytové budovy a na změnách dokončených staveb nebytové budovy.
Podle kategorií výstavby se dlouhodobě více investuje do výstavby nebytových než bytových budov. Výjimkou byly roky 2014 a 2015, v roce 2016 se trend zase obrátil.
V roce 2017 byly předpokládané investice do nebytových budov ve výši 129,2 mld. Kč, což bylo 37 % z celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení. Ve srovnání s rokem 2016 byl zaznamenán růst o sedminu. Podíl orientační hodnoty stavebních povolení vydaných na budovy bytové je nižší než v případě nebytových budov. V roce 2017 meziročně vzrostla orientační hodnota bytových budov o 19,6 %. Předpokládané investice činily 102,8 mld. Kč (29 %). Orientační hodnota ostatních staveb měla nejvyšší podíl na celkové očekávané hodnotě v roce 2014 (31 %) a vloni (29 %). Plánované investice na ostatní stavby činily 102,7 mld. Kč, což bylo meziročně více o 43,7 %.

Orientační hodnota staveb, 2009–2017 (mil. Kč)

Orientační hodnota staveb, 2009–2017 (mil. Kč)
Zdroj: ČSÚ

Nejnižší podíl na celkové hodnotě vydaných stavebních povolení tvoří dlouhodobě plánované investice pro stavby na ochranu životního prostředí. V roce 2017 meziročně vzrostla orientační hodnota pro tyto stavby na 28,7 mld. Kč. Pětiprocentní podíl byl od roku 2000 nejnižší. Města a obce je využívají na výstavby čistíren odpadních vod, kanalizací a vodovodů. Výši plánovaných investic na stavby pro ochranu životního prostředí, nebytové budovy a zejména na ostatní stavby ovlivňuje čerpání financí z evropských fondů a přidělování veřejných financí.
Nejvyšší orientační hodnota vydaných stavebních povolení byla ve Středočeském kraji, kde se jednalo hlavně o nové bytové budovy, nejnižší pak v nejmenším kraji republiky – Karlovarském.
Až do roku 2015 se do staveb nebytových budov investovalo především v hl. m. Praze. Od roku 2016 to již bylo v krajích Jihomoravském, Středočeském a Ústeckém, vloni pak hlavně v Ústeckém kraji zejména na výstavbu velkých průmyslových staveb a na infrastrukturu. Nejvíce peněz na ochranu životního prostředí se vydalo v krajích Jihomoravském, Středočeském a Moravskoslezském, kde byl vysoký podíl investic do ostatních staveb, zejména do dopravní infrastruktury.

Meziroční změny orientační hodnoty stavebních povolení, 2010–1. Q 2018

Meziroční změny orientační hodnoty stavebních povolení, 2010–1. Q 2018
Zdroj: ČSÚ

Jaká byla situace v 1. čtvrtletí 2018

V lednu až březnu 2018 bylo stavebními úřady vydáno 18 086 stavebních povolení, což v porovnání se stejným obdobím roku 2017 představuje pokles o 4,1 %. Jednalo se o čtvrtou nejnižší hodnotu od roku 1999. Počet vydaných stavebních povolení klesl téměř ve všech kategoriích výstavby, mírně rostl u staveb na ochranu životního prostředí.
Orientační hodnota povolených staveb činila 77,6 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 2,8 % z důvodu vysoké základny (tehdy byla povolena velká průmyslová stavba; pokud by se modelově odečetla tato hodnota, činil by meziroční růst více než 10 %).
Na celkové výstavbě měly vyšší podíl plánované investice na novou výstavbu (63 %). Jejich orientační hodnota meziročně klesla o 2,2 %, když dosáhla 48,5 mld. Kč. Orientační hodnota stavebních povolení na změny dokončených staveb klesla od počátku roku do konce března meziročně o 3,7 % a činila 29,0 mld. Kč.

Orientační hodnota stavebních povolení podle kategorií výstavby, 2017

Orientační hodnota stavebních povolení podle kategorií výstavby, 2017
Zdroj: ČSÚ

Z pohledu kategorií výstavby k tomuto poklesu nejvíce přispěly plánované investice do nebytových budov. Jejich hodnota meziročně klesla o 34,9 %, opět z důvodu vysoké srovnávací základny. V ostatních kategoriích se orientační hodnota zvýšila, například u ostatních staveb (o 53,1 %), jejichž investice jdou převážně na dopravní infrastrukturu. O dvě pětiny se meziročně zvýšily plánované výdaje do staveb na ochranu životního prostředí. Rostla také orientační hodnota stavebních povolení na bytové budovy (o 6,9 %) i díky evropským dotacím na snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů.
Z územního hlediska byla v lednu až březnu 2018 nejvyšší orientační hodnota vydaných stavebních povolení ve Středočeském kraji. Na výstavbu bytových budov půjde nejvíce investičních prostředků v krajích Středočeském a Jihomoravském, a to na novou výstavbu a na změny dokončených staveb, kdy nevzniká nový byt. Na výstavbu nebytových budov a ostatních staveb se vydá nejvíce peněz ve Středočeském kraji a na stavby na ochranu životního prostředí v Jihomoravském kraji. Nejméně finančních prostředků se plánuje vydat v krajích Libereckém a Karlovarském, a to téměř ve všech kategoriích výstavby.

Více se dočtete zde: Stavebnictví, byty