Přejít k obsahu

Největší digitální propast je na Vysočině

Lenka Weichetová

24. 05. 2018

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT v domácnostech a uživatelé ICT
Zatímco ve skupině mladých do 25 let jsou on-line téměř všichni (97 %), podíl seniorů nad 65 let, kteří užívají internet alespoň jednou týdně, je zatím 27 %.

Rozdíly v používání internetu mezi mladými a staršími osobami nejsou ve všech regionech stejné, liší se napříč Českou republikou.
Nejvíce lidí, kteří používají internet jednou týdně nebo i častěji, žije v Praze (81 %). Mezi osobami ve věku 16–54 let je on-line dokonce 98 %. Praha je tedy jediným regionem, ve kterém pouze dvě procenta osob v tomto věku internet pravidelně nepoužívají. Z obyvatel Prahy starších 55 let používá internet více než polovina (55 %). Ve srovnání s ostatními regiony jsou starší Pražané digitálně aktivnější než jejich vrstevníci z ostatních částí republiky a oproti svým mladším spoluobčanům se liší v používání internetu relativně nejméně, rozdíl činí „pouhé“ 43 procentní body (p. b.).

Osoby v krajích ČR, které používají internet obvykle alespoň jednou za týden, 2016*) (%)

Osoby v krajích ČR, které používají internet obvykle alespoň jednou za týden, 2016*) (%)
*) Pozn.: Pro vyšší reprezentativnost jsou údaje v krajském členění počítány jako tříleté klouzavé průměry. Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci.

Po Praze následuje Karlovarský kraj

Mezi osobami v důchodovém a předdůchodovém věku je druhým nejaktivnějším krajem v používání internetu Karlovarský kraj (49 % z nich). Naproti tomu v Kraji Vysočina činí rozdíl mezi mladší a starší věkovou skupinou téměř 60 p. b. Právě v tomto regio­nu je největší digitální propast mezi mladými a staršími obyvateli. V generaci osob ve věku 16–54 let je na internetu 9 osob z 10, ale ve starší věkové skupině se připojují pouze 3 z 10. Jen o něco málo lépe je na tom Olomoucký kraj.
Údaje o vybavenosti domácností internetem poukazují na stejný problém. Například z domácností v Kraji Vysočina, ve kterých žijí děti do 15 let, je jich připojeno k internetu již 98 %. Z domácností seniorů má přístup na síť jen čtvrtina. V Olomouckém kraji dokonce jen pětina.
Zatímco v krajích Olomouckém a Vysočina roste díky mladším ročníkům naděje, že v budoucnu dosáhnou stejné digitální úrovně jako okolní kraje, na Ústecku je situace odlišná. Nízká úroveň používání internetu je nejen mezi staršími, ale i mezi mladými. Mezi osobami ve věku 16–29 let je on-line 86 % osob. Domácnosti s dětmi do 15 let jsou připojeny k internetu v 82 %.

Domácnosti v krajích ČR s internetem podle typu domácnosti, 2016*) (%)

Domácnosti v krajích ČR s internetem podle typu domácnosti, 2016*) (%)
*) Pozn.: Pro vyšší reprezentativnost jsou údaje v krajském členění počítány jako tříleté klouzavé průměry. Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci.

Více se dočtete zde: Informační technologie