Přejít k obsahu

Tipy pro Vás

Eva Henzlerová

27. 03. 2018

  • Tipy
Twitter: Mariana Kotzeva. Infografika: WHO: Každý porod je jedinečný. ILO: Co je to „zelená práce“? Eurostat: Kdo a jak často využívá služeb profesionálních poskytovatelů péče. Kniha: Eurostat: Ekonomická analýza zemí EU a eurozóny.

Twitter:

Mariana Kotzeva

Dne 21. února 2018 byla Mariana Kotzeva ustanovena generální ředitelkou Eurostatu.

Mariana Kotzeva se stala první ženou v čele Eurostatu. Na svém twitterovém účtu zveřejňuje jak vlastní tweety, tak retweetuje informace z Eurostatu a upozorňuje i na zajímavé informace z twitterových účtů kolegů – statistiků. Nesoustředí se ale pouze na profesní statistiky, sleduje také ty, kteří statistická data využívají ke své práci, například datové žurnalisty. Ti samozřejmě monitorují i její twitterový účet. Více ZDE.

Twitter: Mariana Kotzeva

Infografika

WHO: Každý porod je jedinečný

Světová zdravotnická organizace (WHO) spustila kampaň, jež si klade za cíl, aby každá žena měla s péčí v těhotenství, při porodu a v šestinedělí pouze pozitivní zkušenosti.

Každoročně se na světě narodí zhruba 140 mil. dětí. Většina porodů proběhne bez komplikací jak pro rodičku, tak i pro narozené dítě. WHO vydala novou sadu doporučení, která by měla být standardem v péči o zdravou ženu. Jedním z cílů je snížení podílu výkonů, které se dříve používaly pouze při výskytu porodních komplikací. Mezi ně patří zejména stále se zvyšující podíl porodů císařským řezem, a to především v ekonomicky vyspělých zemích. Více ZDE.

WHO: Každý porod je jedinečný

WHO: Každý porod je jedinečný

ILO: Co je to „zelená práce“?

V českém jazykovém prostředí je pojem „zelená práce“ spjat s vinohradnictvím. Mezinárodní organizace práce (ILO) ale „zelenými pracemi“ rozumí něco jiného.

Zelená pracovní místa jsou taková, která přispívají k ochraně nebo obnově životního prostředí, ať již v tradičních odvětvích, jako jsou průmysl či stavebnictví, nebo v nově vznikajících odvětvích. Zelené práce mohou snížit spotřebu vody nebo zlepšit systémy recyklace. Zelená pracovní místa definovaná výrobními postupy však nemusejí nutně vytvářet environmentální zboží nebo služby. Více ZDE.

ILO: Co je to „zelená práce“?

Eurostat: Kdo a jak často využívá služeb profesionálních poskytovatelů péče

Z domácností, v nichž žijí lidé, kteří z důvodu dlouhodobě špatného zdravotního stavu potřebují pomoci s péčí o sebe sama či o domácnost, pouze pětina v celé EU využívá služeb profesio­nálních poskytovatelů této péče. Jedná se jak o poskytování zdravotní péče, do které patří například dohled na správné dávkování léků či léčba bolesti, tak o služby osobní asistence, z nichž nejčastěji využívanou je pomoc při přípravě jídla. Z domácností, které uvádějí, že by tyto služby potřebovaly, je v Lucembursku skutečně využívá 88 %. České republice s 58 % patří druhá příčka. V Bulharsku, v Estonsku či Rumunsku pak služby tohoto typu využívá jen každá dvacátá domácnost, která by je potřebovala. Přitom ani jedna z těchto zemí nepatří mezi takové, v nichž si lidé nemohou tyto služby z finančních důvodů dovolit. Více ZDE.

Eurostat: Kdo a jak často využívá služeb profesionálních poskytovatelů péče

Kniha:

Eurostat: Ekonomická analýza zemí EU a eurozóny

Pravidelná měsíční publikace z produkce Eurostatu obsahuje na zhruba 90 stranách informace o nejnovějším ekonomickém vývoji v členských státech EU jako celku i jednotlivě podle členských zemí. Zvláštní důraz je přitom kladen na ekonomickou situaci v pěti největších ekonomikách Unie (Německu, Velké Británii, Španělsku, Francii a Itálii). Nechybí ani základní srovnání s vývojem ekonomiky v zemích BRICS (Brazílii, Rusku, Indii, Číně a Jižní Africe). Více ZDE.

Eurostat: Ekonomická analýza zemí EU a eurozóny