Přejít k obsahu

Výběr událostí z ČSÚ

redakce

20. 02. 2018

  • Události
  • Česko
Členská schůze České statistické společnosti. Jak se bydlí v Liberci a Žitavě. Šetření životních podmínek odstartovalo.

Členská schůze České statistické společnosti

Ve středu 7. února 2018 se v budově ČSÚ v Praze konala členská schůze České statistické společnosti spojená s odbornou přednáškou. Účastníky přivítal místopředseda ČSÚ Marek Rojíček. Připomenul dosavadní spolupráci Českého statistického úřadu a České statistické společnosti. Odbornou přednášku zaměřenou na aplikaci statistických metod pro modelování spolehlivosti rozvodných sítí Stochastické modely spolehlivosti přednesl Radim Briš z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Členská schůze České statistické společnosti

Účastníky členské schůze přivítal místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Jak se bydlí v Liberci a Žitavě

V Liberci se 10. ledna uskutečnil workshop Bydlení v rámci projektu ALiZi: oblast spolupráce Liberec – Zitau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity. Účastníci akce zhodnotili bytovou situaci, vývoj na trhu nemovitostí v Liberci a Žitavě a hovořili o programech na podporu bydlení. Statistici z Krajské správy ČSÚ v Liberci na jednání připravili základní údaje o obyvatelstvu, dokončené bytové výstavbě, struktuře bytů ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, struktuře pozemků a cenách stavebních pozemků, které budou dále použity v publikaci srovnávající Žitavu s Libercem.

 

Šetření životních podmínek odstartovalo

Dne 3. února začalo každoroční šetření životních podmínek a příjmů domácností, které organizuje Český statistický úřad. Odborně proškolení tazatelé osobně navštíví do 27. května více než 11 tis. domácností. Cílem je získat aktuální údaje pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel.
„Většina respondentů, kteří se do šetření zapojí, s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje. Nově bude osloveno 4 750 domácností z náhodně vybraných bytů ve všech krajích České republiky. Odpovídat budou na otázky, které jim položí tazatelé vybavení průkazem a pověřením ČSÚ,“ uvádí místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.
Výsledky šetření jsou důležitým zdrojem informací pro hodnocení životní úrovně a příjmové situace domácností. Tato data jsou pak srovnatelná za 34 evropských států.
Šetření s názvem Životní podmínky probíhá každoročně. Poslední dostupné údaje, z nichž jsou zpracovány vybrané předběžné výsledky, se vztahují k předchozímu roku 2017. „Vyplývá z nich, že míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením meziročně klesla, a to o 1,0 procentního bodu na 12,3 %. Česko se tak stále řadí mezi evropské země s nejnižší úrovní tohoto ukazatele,“ říká Simona Měřinská z odboru šetření v domácnostech ČSÚ. Podíl osob ohrožených příjmovou chudobou se podle předběžných údajů dostal na úroveň 9,2 %, což znamená pokles o 0,5 procentního bodu.