Přejít k obsahu

V Česku roste zájem o ubytování v hotelech

Roman Mikula

20. 02. 2018

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Cestovní ruch
  • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Evropská ubytovací statistika vykázala ve 3. čtvrtletí loňského roku zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 3,2 %.

Podle údajů Eurostatu dosáhl počet přenocování v ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2017 více než 1,1 mld. nocí. Meziročně se počet přenocování zvýšil o 35 mil., což představovalo nárůst o 3,2 %.
V drtivé většině evropských zemí byl zaznamenán vyšší zájem o ubytování než v roce 2016. Lotyšsko a Slovinsko si připsaly dokonce dvouciferný nárůst přenocování. V Lotyšsku se počet nocí v období července až září meziročně zvýšil o 14,4 %, ve Slovinsku o 11,6 %. Dalších deset zemí, mezi nimiž bylo i Česko, vykázalo nadprůměrný růst počtu nocí strávených hosty v ubytovacích zařízeních.

Meziroční index počtu přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2017 (v %)

Meziroční index počtu přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2017 (v %)
Zdroj: Eurostat (k 10. 1. 2018)

Ubytovatelé v Itálii jsou na tom nejlépe

Mezi turisticky nejoblíbenější destinace patřily Itálie, Francie a Španělsko. Jejich návštěvnost tvořila více než polovinu počtu přenocování uskutečněných ve státech Evropské unie. Také Německo s 12% podílem na celku bylo důležitým hráčem na poli evropského cestovního ruchu. V absolutním vyjádření na tom byli nejlépe ubytovatelé v Itálii. Tam se meziročně zvýšil počet přenocování o 9,2 mil. (4,6 %). Mezi Čechy oblíbené Chorvatsko zaznamenalo o 4,1 mil. nocí více, což představovalo 7% nárůst.
Tři destinace zaznamenaly pokles počtu přenocování. Návštěvnost v Lucembursku klesla pouze minimálně o 0,4 %, počet přenocování ve Švédsku se meziročně snížil o 1,7 %. Větší ztrátu ohlásilo Portugalsko, kde se oproti předchozí turistické sezóně snížily počty přenocování absolutně o 1,3 mil., což představovalo pokles o 5,0 %.

V Česku je největší zájem o hotely

V České republice rovněž známe předběžné výsledky návštěvnosti za letní sezónu. V tomto období přijelo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 7,0 mil. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 5,9 %. Počet zahraničních hostů byl vyšší o 6,1 %, domácích návštěvníků přibylo o 5,8 %. Z pohledu kategorizace ubytování byl největší zájem o služby hotelů. Celkem 4,2 mil. hostů si pro svůj pobyt vybralo právě je, což představovalo zvýšení o 6,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Do penzionů přijelo o 8,5 % více osob a kempy přivítaly o 5,9 % více hostů než v roce 2016.
Také počet přenocování byl meziročně vyšší. V absolutním vyjádření dosáhl počet nocí hodnoty 19,9 mil., tedy o 4,2 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních přenocování o 3,6 % a hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 5,1 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie ubytovacích zařízení, vyjma kategorie turistických ubytoven a chatových osad. V hotelích se počet přenocování zvýšil o 5,1 %, v penzionech o 7,2 % a v kempech o 5,0 %.

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*) ve 3. čtvrtletí 2017 (v %)

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*) ve 3. čtvrtletí 2017 (v %)
Zdroj: ČSÚ

Číňanů přijíždí do ČR stále více

Z příjezdů zahraničních hostů stojí za povšimnutí především stále se zvyšující počet návštěv z Číny (+31,9 %). Nadprůměrný zájem o ubytování ve sledovaných zařízeních měli i nadále Rusové (+24,4 %) a Korejci (+20,0 %). Právě příjezdy z Číny a Jižní Koreje přesáhly za tři čtvrtletí loňského roku objem návštěv z těchto zemí za celý rok 2016.
V žebříčku zemí podle počtu přenocování byla zajímavá devátá pozice Izraele s meziročním zvýšením počtu nocí o 12,0 %. Hosté z Izraele zůstávali ubytováni v průměru déle (4,5 noci) než ostatní návštěvníci, a realizovali tak větší počet přenocování při menším počtu příjezdů.

Více se dočtete zde: Cestovní ruch