Přejít k obsahu

Co ovlivňuje, za kolik koupíme brambory

Jiří Šulc

20. 02. 2018

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Zemědělství
  • Rostlinná výroba
V říjnu 2017 zemědělská cena za jeden kilogram konzumních brambor dosáhla průměrné hodnoty 4,30 Kč. V porovnání se stejným měsícem minulého roku cena mírně vzrostla, a to o 4,4 %, avšak v porovnání s říjnem roku 2015 poklesla o 25 %. K výraznějšímu nárůstu cen konzumních brambor v roce 2017 došlo v červnu a následně v červenci, kdy se cena vyšplhala až k hodnotě 6,78 Kč/kg.

Vývoj cen konzumních brambor ovlivňují dva hlavní faktory: výše produkce a období, kdy se přechází ze skladovaných pozdních brambor na brambory rané.
Rané brambory nastupují obvykle na trh v červnu. Od září na ně kontinuálně navazují pozdní brambory.

Nesoběstačnost ve výrobě brambor ovlivňuje jejich cenu

Jelikož Česká republika není v produkci brambor soběstačná, dalším vlivným činitelem, hlavně pro výši spotřebitelské ceny, je situace na zahraničních trzích a z toho vyplývající cena dovážených brambor. Spotřebitelské ceny konzumních brambor proto vždy úplně nekopírují vývoj tuzemských zemědělských cen. Jak je vidět na grafu, spotřebitelská cena v roce 2017 rostla až do dubna, kdy dosáhla dokonce hodnoty 19,22 Kč/kg. Přitom ceny zemědělských výrobců se v tomto období výrazně nezměnily.

Porovnání sklizní brambor s vývojem zemědělských cen konzumních brambor

Porovnání sklizní brambor s vývojem zemědělských cen konzumních brambor
Zdroj: ČSÚ

Jak ovlivňuje produkce brambor zemědělské ceny, ukazuje další graf. Je na něm znázorněn vývoj průměrných cen konzumních brambor za období od června aktuálního roku do května roku následujícího. V letech 2013 a 2015 zapříčinila špatná úroda zvýšení průměrných cen konzumních brambor za příslušný hospodářský rok. Ceny se vyšplhaly až na 7,20 Kč/kg, resp. 6,20 Kč/kg.
V roce 2017 produkce brambor podle odhadů nepřesáhla 615 tis. tun. Mírný meziroční pokles ve sklizních v tomto roce zapříčinil v průměru od června do října 2017 nárůst zemědělské ceny zatím pouze o 0,60 Kč oproti minulému sklizňovému období.

Ceny brambor na českém trhu, říjen 2015 až říjen 2017*)

Ceny brambor na českém trhu, říjen 2015 až říjen 2017*)
Zdroj: ČSÚ

Nejdražší brambory byly v Královéhradeckém kraji

Podle statistiky ploch osevů k 31. květnu 2017 podle krajů byla výroba brambor nejvíce soustředěna v krajích Kraj Vysočina (8 261 ha oseté plochy), ve Středočeském (5 484 ha) a v Jihočeském (3 234 ha). Většinu krajů v Česku postihlo v průběhu roku 2017 sucho bez lokálních bouřek, což se odrazilo ve vyšších cenách ovoce a zeleniny, v tradičně bramborářské Vysočině byla úroda brambor nakonec dobrá. To se projevilo udržením nízkých cen konzumních brambor. Do konce října 2017 nepřesáhly průměrnou hodnotu 4,17 Kč/kg. Přitom nejdražším krajem byl Královéhradecký s říjnovou cenou ve výši 4,76 Kč/kg.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty