Přejít k obsahu

Sazby na dluhopisech v EU se zvýšily

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
Průměrná sazba na českých dluhopisech s desetiletou splatností se meziročně zvýšila. Česko se bez problémů drží pod průměrem EU.

Přibližně před rokem jsme se na tomto místě věnovali sazbám na dlouhodobých dluhopisech (splatnost přes 10 let) států EU. Ve 3. čtvrtletí roku 2016 byly obecně všechny úrokové sazby extrémně nízké. Nyní s odstupem je patrné, že šlo o skutečné dno, od kterého se hodnoty v průběhu roku 2017 odpoutaly. Pro účely tohoto článku používáme hodnoty průměrných výnosů dlouhodobých dluhopisů sledované kvůli maastrichtským konvergenčním kritériím.
Průměrný výnos na desetiletých dluhopisech v EU ve 3. čtvrtletí 2017 dosáhl 1,32 % a meziročně se zvýšil o 0,50 p. b. O stejnou hodnotu meziročně vzrostly i výnosy dluhopisů v eurozóně a dosáhly 1,10 %. ČR se s hodnotou 0,90 % umístila mezi Slovenskem (0,86 %) a Slovinskem (1,07 %). Z těchto tří zemí však v Česku výnosy vzrostly nejvíce (o 0,60 p. b.).
Mezi státy EU se našlo několik výjimek, u kterých došlo k meziročnímu poklesu výnosů na dlouhodobých dluhopisech. Jednalo se o Řecko, které má na dluhopisech dlouhodobě nejvyšší výnosy kvůli riziku, jež představují.
Od počátku roku 2016 (9,54 %) však došlo k výraznému poklesu (8,17 % ve 3. čtvrtletí 2016, 5,48 % ve 3. čtvrtletí 2017). Stabilně klesají i výnosy dlouhodobých dluhopisů Kypru nebo Bulharska.

Průměrný výnos dluhopisů s desetiletou splatností, 3. čtvrtletí 2017

Průměrný výnos dluhopisů s desetiletou splatností, 3. čtvrtletí 2017
Zdroj: Eurostat

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty