Přejít k obsahu

Maloobchodní tržby rostly v ČR rychleji než v EU

Jana Mezihoráková

12. 12. 2017

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
Maloobchodu se i nadále dařilo. Vyšší růst maloobchodních tržeb pokračoval i v prvních devíti měsících roku 2017.

K růstu maloobchodu přispěl prodej jak nepotravinářského zboží, tak pohonných hmot a potravin. Tržby z prodeje nepotravinářského zboží dokonce meziroční růst zrychlily. Tržby z prodeje pohonných hmot a potravin tempo růstu zpomalily.

Růst tržeb byl vyrovnaný

Za prvních devět měsíců letošního roku se v maloobchodě (bez motoristického segmentu) zvýšily tržby meziročně reálně o 5,3 %. Meziroční růst tržeb ve všech čtvrtletích byl poměrně vyrovnaný, pohyboval se v rozmezí 5,2–5,4 %. Nejméně rostly tržby v únoru (o 0,9 %), nejvíce v březnu (o 8,7 %).
K celkovému růstu maloobchodu přispěl nejvíce prodej nepotravinářského zboží. V porovnání s předchozím srovnatelným obdobím zrychlil meziroční růst na 8,0 %. Vyšší růst za prvních devět měsíců roku byl vykázán naposledy v roce 2007. Tržby za prodej pohonných hmot a potravin byly sice oproti prvním třem čtvrtletím roku 2016 vyšší (o 4,6 a 2,0 %), ale ve srovnání s předchozím rokem se jejich růst zpomalil.

Index maloobchodních tržeb v EU28, září 2017

Kartogram_Statistika odvětví_listopad_prosinec
Zdroj: Eurostat, ČSÚ (k 13. 11. 2017)

Nejvíce se dařilo prodejnám s oděvy a obuví

Vyšší reálné tržby za první tři čtvrtletí letošního roku realizovaly všechny hlavní sortimentní skupiny specializovaných prodejen s nepotravinářským zbožím. Nejvíce rostly tržby prodejen s oděvy a obuví (o 10,4 %). O více než pět procent se zvýšily tržby prodejen počítačových a komunikačních zařízení (o 8,9 %), výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 7,6 %) a výrobků pro domácnost (o 5,2 %). Prodejci farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží vykázali tržby vyšší o 3,1 %.

Letos o jeden den méně

Prodej potravin se v meziročním srovnání ve stálých cenách zvyšoval ve všech měsících letošního roku v rozmezí 0,3–4,9 %, a to kromě února, kdy byl zaznamenán pokles o 0,5 %. Tento pokles lze z velké části připsat na vrub rozdílného počtu kalendářních dnů (rok 2016 byl přestupný, únor 2017 měl o jeden kalendářní den méně).
Tržby v jednotlivých měsících byly ovlivněny i posunem velikonočních svátků. Ty letos připadly na duben (vloni byly v březnu), což vysvětluje růst dubnových tržeb o 4,8 % oproti 0,3% růstu v březnu. Prodej potravin ve specializovaných prodejnách za letošní leden až září vzrostl o 1,5 %. Tržby nespecializovaných prodejen s převahou potravin, kam patří i největší obchodní řetězce, vzrostly o 2,0 %.
Za devět letošních měsíců se tržby v běžných cenách v devíti největších maloobchodních řetězcích meziročně zvýšily o 5,0 %.
Ve všech měsících letošního roku pokračoval dvojciferný meziroční reálný růst tržeb v nespecializovaném maloobchodě prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby, nejvíce v lednu (o 29,2 %), nejméně v srpnu (o 12,4 %). Celkově tržby této formy maloobchodního prodeje stouply o 20,9 %.

Tržby v maloobchodě (stálé ceny, sezónně očištěno, v %) s potravinami a nepotravinářským zbožím

Tržby v maloobchodě (stálé ceny, sezónně očištěno, v %) s potravinami a nepotravinářským zbožím
Zdroj: Eurostat, ČSÚ (k 13. 11. 2017)

Jak se utrácelo v září 2017

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní a kalendářní vlivy se v září v ČR zvýšily meziročně reálně o 7,2 %. V celé Evropské unii vzrostly o 3,6 %. Nejvyšší růst zaznamenaly Rumunsko (o 12,8 %), Irsko (o 8,0 %) a Malta (o 7,7 %). Tržby klesly jen v Lucembursku. Ze sousedních zemí vykázalo vyšší růst jen Slovensko (o 7,4 %). Tržby se zvýšily také v Polsku (o 6,4 %), v Maďarsku (o 5,7 %), v Německu (o 4,5 %) a v Rakousku (o 0,6 %).

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby