Přejít k obsahu

Junioři a internet

Petr Dědič

12. 12. 2017

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT v domácnostech a uživatelé ICT
Ve využívání technologií jak z hlediska věku respondentů, tak i z územního pohledu jsou v krajích České republiky značné rozdíly.

V roce 2015 v ČR využívaly internet tři čtvrtiny osob šestnáctiletých a starších, mezi juniory ve věku 16 až 29 let byl tento podíl více než 96% s maximem ve Středočeském kraji a minimem v Ústeckém kraji. Šedesát procent uživatelů internetu v juniorském věku tráví na webu pro soukromé účely více než 10 hodin týdně při maximální hodnotě v Královéhradeckém kraji a nejnižší hodnotě v Kraji Vysočina.

Uživatelé internetu podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)

Uživatelé internetu podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)
Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií

Internet je stále častěji využíván v mobilním telefonu, a to mezi nejmladší, střední i nejstarší generací. V roce 2015 využívalo v ČR internet v mobilu 71 % osob ve věku 16 až 29 let s maximem 88 % v Praze a minimem 61 % v Jihomoravském kraji, přitom v roce 2013 byl tento podíl celostátně pouze 45 %. V celé populaci 16letých a starších vzrostl v uvedeném období podíl uživatelů internetu v mobilu z 20 na 36 %.

Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro vyhledávání informací, nákupy a internetové bankovnictví podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)

Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro vyhledávání informací, nákupy a internetové bankovnictví podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)
Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií

Mezi juniory jsou nejčastěji zastoupeni ti, kteří využívají sociální sítě (86 % juniorů v ČR při maximu 95 % v Plzeňském kraji). Velmi časté je též používání internetu k vyhledávání informací o zboží a službách (v ČR z 83 %, přitom v Jihočeském kraji dokonce z 93 %). Téměř dvě třetiny osob ve věku 16 až 29 let vyhledávají na webu informace o cestování. Polovina mladých lidí využívá internetové bankovnictví. Ve Zlínském kraji jsou to téměř dvě třetiny. Přes internet nakupuje 39 % juniorů, v Královéhradeckém kraji je to dokonce polovina všech mladých lidí.

Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro nahrávání fotografií a videa na web, hraní her a sledování televize podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)

Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro nahrávání fotografií a videa na web, hraní her a sledování televize podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)
Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií

Častou aktivitou mladých je telefonování přes internet, využívají jej dvě třetiny mladých lidí v Jihočeském kraji při celostátním průměru 56 %. Dvě třetiny mladých Pražanů nahrávají na webové stránky určené ke sdílení fotografie, videa nebo jiný obsah, přitom celostátní průměr je 55 %. Ve srovnání s jinými věkovými kate­goriemi se mnohem častěji věnují internetovému hraní her – polovina juniorů oproti necelým 5 % v populaci 55letých a starších. Sledování televize na internetu se věnuje 39 % osob ve věku 16 až 29 let, nejméně je tento způsob trávení volného času rozšířen v krajích Ústeckém a Libereckém, nejvíce ve Zlínském kraji. Mezi mladými lidmi je přitom v oblibě sledování internetových televizí, které nemají svůj protějšek v klasickém televizním vysílání, ale fungují pouze on-line.

Více se dočtete zde: Informační technologie