Přejít k obsahu

V Evropě patříme mezi nejaktivnější sportovní fanoušky

Milan Dedera

17. 10. 2017

  • Statistiky
  • Společnost
  • Kultura, média, sport
  • Sport
V nedávno zveřejněném srovnání návštěvnosti sportovních akcí v jednotlivých zemích EU se Česká republika umístila na pátém místě. Sportovní akci v ČR navštíví alespoň jednou za rok více než 41 % populace starší 16 let.

Eurostat v minulých týdnech ve své veřejné databázi aktualizoval data o sportovní participaci v zemích EU (a dalších vybraných zemích). Ta vycházejí ze šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions). V roce 2015 byl do šetření zapojen tzv. kulturní modul, sledující údaje o četnosti návštěv sportovních a kulturních zařízení. Údaje získané ze zjišťování se vztahují k posledním 12 měsícům před datem dotazování, pro zjednodušení je uváděn rok 2015.

Návštěvnost sportovních akcí ve vybraných deseti zemích EU, kde je účast nejvyšší (v %)

Návštěvnost sportovních akcí ve vybraných deseti zemích EU, kde je účast nejvyšší (v %)
Zdroj: EU-SILC, Eurostat

V rámci srovnání návštěvnosti sportovních akcí v zemích evropské osmadvacítky byla účast na sportovních akcích nejvyšší v Nizozemsku. Zde navštívila alespoň jednou za rok nějakou sportovní akci více než polovina populace starší 16 let a opakovaně (4krát a vícekrát) pak necelá třetina populace starší 16 let. Česká republika se umístila na pátém místě před Dánskem či Německem.
Detailnější informace o návštěvnosti sportovních akcí v ČR nabízí ČSÚ v již dříve zpracovaných zpracovaných datech ze šetření Životní podmínky ČR. Ta se vztahují taktéž k populaci starší 16 let. Alespoň jednou a ne více než třikrát navštívilo v ČR nějakou sportovní akci 22 % a 4krát a vícekrát 19 % populace. Účast na sportovních událostech pak byla v roce 2015 daleko populárnější u mužů než u žen. Zatímco 30 % mužské populace navštívilo v roce nějakou sportovní akci více než třikrát, z celkového počtu žen navštívila sportovní akci stejně často pouze každá desátá. Alespoň jednou a ne více než třikrát pak navštívilo sportovní událost 28 % mužů a 16 % žen. Pouze 3 % populace uvedla, že důvodem neúčasti na sportovních událostech byl nedostatek financí. Nejčastějším důvodem neúčasti byl prostý nedostatek zájmu (33 % populace).

Sportu se aktivně věnuje třetina populace

Informace o sportovní aktivitě české populace přináší například Evropské výběrové šetření o zdraví (European Health Interview Survey) vycházející taktéž z jednotné evropské metodiky. Nejaktuálnější údaje jsou k dispozici za referenční rok 2014. Šetření se provádí v domácnostech v populaci ve věku 15 a více let. Ze zjištěných údajů vyplývá, že sportu (ve smyslu aerobních fyzických aktivit) se aktivně (alespoň jednou týdně nejméně 10 minut v kuse) věnuje přibližně třetina populace. Nejvíce sportovně aktivní jsou mladí lidé ve věku 15–24 let, přibližně 68 % z nich sportuje. Před dosažením 35 let se sportem zabývá více než polovina populace, poté zapojení do sportovních aktivit s přibývajícím věkem klesá. Nejméně aktivní jsou pak starší lidé ve věku nad 65 let. Ve věkové kategorii 65–74 let se sportu věnuje 12,5 % a v kategorii 75+ pak 5,6 % populace.
Letos v říjnu vychází v ČSÚ nová publikace Statistika sportu: základní ukazatele, kde je více údajů. Publikaci v elektronické verzi najdete na ZDE.

Více se dočtete zde: Cestovní ruch