Přejít k obsahu

Cena mléka jde nahoru, másla strmě vzrostla

Jiří Šulc

08. 09. 2017

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • Ceny, inflace
  • Inflace, spotřebitelské ceny
Po 23 měsících klesání ceny kravského mléka, kterou ČSÚ sleduje přímo u jeho výrobců, došlo k obratu. Od srpna 2016 do července 2017 se výkupní cena mléka šplhá kontinuálně vzhůru. Svého historického maxima z roku 2010 však ještě nedosáhla.

Během necelého roku se cena za litr mléka zvýšila o 37,3 % a dostala se na hodnotu 8,41 Kč. V červenci 2017 dosáhlo průměrné tempo meziměsíčního růstu ceny mléka počítané od začátku roku na 2,2 %. Proti červenci 2016 se cena zvýšila o 37 % (to znamená o 2,27 Kč/l). Rekordního maxima z ledna roku 2008, kdy vystoupala na 10,10 Kč za litr, však cena ještě nedosáhla.

V cenách jsou mezi kraji rozdíly

Zjišťování cen mléka u vybraných zemědělských výrobců se provádí za pomoci státního cenového výkazu měsíčně. Záměrem ČSÚ je publikovat průměrné ceny nejen za celou Českou republiku, ale také za všechny kraje.
Ceny mléka se podle krajů letos v červenci pohybovaly v rozmezí od 8,13 Kč/l (Moravskoslezský kraj) do 8,83 Kč/l (Karlovarský kraj). Ceny v Karlovarském kraji spolu s kraji Plzeňským, Jihočeským a Středočeským se drží ve vyšší cenové hladině. Naproti tomu kraje Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský udržují nižší hladinu.

Vývoj ceny mléka kravského, prosinec 2013 až červenec 2017

Vývoj ceny mléka kravského, prosinec 2013 až červenec 2017
Zdroj: ČSÚ

Velmi často se v médiích upozorňuje na velký rozdíl mezi výkupními cenami zemědělských výrobků a cenami za výrobky, které se dostanou již po zpracování do regálů obchodů. Je proto dobré se zaměřit na vývoj výrobní ceny mléka a porovnat jej s cenami v dalších zpracovatelsko-obchodních etapách.
Z výsledku znázorněném na grafu jsou vidět výrazné rozdíly mezi snižujícími se cenami mlékáren a zvyšujícími se cenami výrobců. Rozdíl se v průměru snížil z 5,15 Kč/l (rok 2012) na 3,20 Kč/l (leden až červenec 2017). Obchodníci navyšují prodejní cenu mléka o dalších 6 až 8 Kč.
Z prezentovaných hodnot je patrné, že u mléka polotučného pasterovaného spotřebitelské ceny kopírují cenové trendy výrobců. Změny však nejsou vždy ve stejné výši. Za roky 2015 a 2016 byly nárůsty meziročně vyšší než u výkupních cen. Naopak za leden až červenec 2017 spotřebitelská cena polotučného mléka rostla pomaleji.

Průměrné roční ceny mléka, leden 2011 až červenec 2017

Průměrné roční ceny mléka, leden 2011 až červenec 2017
Zdroj: ČSÚ

Cena másla se zvýšila razantněji

Tento nepatrně rozdílný vývoj u ceny mléka však poslední tři roky neplatí u cen másla. Průměrná hodnota 155,20 Kč za kg másla v roce 2015 se navýšila na průměrnou hodnotu 177,73 Kč za kg za období leden až červenec 2017, což představuje 14,5% navýšení. Přitom výrobní cena mléka se za zmíněné období zvýšila pouze o 3,2 %.

Více se dočtete zde: Zemědělství