Přejít k obsahu
  • Statistika a My
  • Rozhovory
  • Budoucnost statistiky vidím zejména v udržení kvality, profesionální nezávislosti a nestrannosti

Budoucnost statistiky vidím zejména v udržení kvality, profesionální nezávislosti a nestrannosti

redakce

08. 09. 2017

  • Rozhovory
Začátkem srpna jmenovala předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová novou místopředsedkyni. Stala se jí Eva Krumpová. Jejím prvořadým úkolem bude zachovat a dále posilovat efektivní chod Krajských správ, které v posledních letech prošly značnými změnami.

S jakou vizí nastupujete na pozici místopředsedkyně Českého statistického úřadu?

Úřad má dnes díky své kvalitní práci a nestrannosti vysoký kredit, budu se snažit přispívat k jeho udržení. Český statistický úřad stojí na kvalitních lidech a odbornících, chci vytvářet prostor pro rozvoj jejich odborné erudice.

Ve vaší gesci jsou hlavně Krajské správy. Jakým směrem by se pod vaším vedením měly vyvíjet?

Kdysi prošly Krajské správy poměrně zásadní změnou. V souvislosti s posunem ve sběru dat a snižováním zátěže respondentů došlo i u nich k zeštíhlení. Svou roli sehrál i služební zákon a z něj vyplývající požadavky. Na tento vývoj chci navázat. Pokud bych měla svou vizi velmi stručně shrnout, řeknu: efektivita, profesionalita, flexibilnost.

Na co se chcete ve spolupráci s Krajskými správami především zaměřit hned v prvním období?

Neřeknu nic překvapivého, prioritou jsou aktuálně volby a jejich zpracování. Nic se pak samozřejmě nemění na tom, že pro Krajské správy je stěžejní náplní práce zjišťování statistických dat a poskytování informačních služeb. Podstatná bude, příprava na sčítání lidu, domu a bytů, které proběhne v roce 2021; práce na něm již začaly.

Ing. Eva Krumpová

Od srpna 2017 je místopředsedkyní Českého statistického úřadu. V ČSÚ působila už v letech 1997 až 2011, a to v oblasti statistiky výdajů životního prostředí. Zastávala také pozici vedoucí oddělení evropských fondů. Zaměřuje se především na problematiku procesního a projektového řízení, tvorbu strategických dokumentů a koncepcí. Podílela se na řadě projektů jak ze strukturálních fondů, tak Eurostatu.

Jak vám bude regionální vedení v naplňování tohoto plánu nápomocné?

Pochopitelně očekávám při zajištění těchto úkolů od kolegů v krajích, jako odborníků a profesionálů, plnou součinnost a aktivní přístup.

Budou mít výše zmíněné kroky dopad na rozpočet? Podaří se vám dosáhnout dalších úspor?

Návrh rozpočtu na rok 2018 je již připraven a předán ministerstvu, takže co se týče plánování, ani zde moc prostor není. Jiná věc je ovšem samotný průběh příštího finančního roku. Do budoucna budu přirozeně o další úspory usilovat, rezervy a prostor pro hledání jiných, lepších řešení podle mě existuje vždy.

Zúročíte při tom i své odborné zkušenosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů EU?

Ano, pokud bude možnost čerpat finanční prostředky například na rozvoj vzdělávání pracovníků, pořízení informačních technologií, propagaci či získání investičních prostředků na nezbytné rekonstrukce našich objektů, tyto zdroje se budu snažit zapojit do rozpočtu.

Budete v rámci Krajských správ provádět nějaké personální změny?

Se situací na Krajských správách se budu teprve osobně seznamovat, plánuji v brzké době návštěvy ve všech krajích, nebudu tedy předjímat žádné konkrétní kroky a opatření. Obecně ale platí, že personální oblasti budu věnovat velkou pozornost.

Které Krajské správy hodláte navštívit mezi prvními?

Program návštěv na Krajských správách v současné době připravuji. První přijdou na řadu moravské Krajské správy. Konkrétní rozpis vzniká ve spolupráci s předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou, která se návštěv v regionu také zúčastní.

Jak chcete v Krajských správách motivovat talentované pracovníky?

Personální politikou založenou na perspektivě a možnostech realizace pro ty, kteří jsou schopni pracovat i nad rámec svých běžných povinností a rutiny a Úřad tak posouvat dál.

Napomáhá tomu současná podoba služebního zákona?

Diplomaticky řečeno, mohlo by to být lepší, ale jsem optimista a věřím, že se i v tomto směru věci pohnou správným směrem.

Jako prioritu jste zmínila říjnové parlamentní volby. Jak se na ně připravujete?

Přípravy na říjnové volby probíhají již od jara. Pracuje na nich zkušený tým pracovníků, a tak se dá říct, že nastupuji do dobře rozjetého vlaku. Kromě toho je na místě připomenout, že proběhly třetí doplňovací volby do místních zastupitelstev, další jsou v přípravě, stejně jako se chystáme i na volbu prezidenta republiky.

Kolik bude letos na podzim zřízeno přebíracích míst, resp. kolik pracovníků Českého statistického úřadu bude do zpracování výsledků parlamentních voleb zapojeno?

Pro podzimní volby bude na území České republiky zřízeno celkem 507 přebíracích míst. Na 506 z nich budou předávat své zápisy o výsledcích hlasování okrskové volební komise z tuzemska. Pro zpracování dat ze 109 zvláštních volebních okrsků mimo území Česka je zřízeno speciální přebírací místo na Ministerstvu zahraničních věcí, kam jsou zasílána data ze zastupitelských úřadů. Podle zkušeností z předchozích voleb bude do zpracování výsledků zapojeno přes 2,5 tisíce lidí, z nichž zhruba třetina je stálých zaměstnanců Českého statistického úřadu.

Dá se říct, kolik informační techniky bude zapotřebí připravit?

Na přebíracích místech se použije kombinace pronájmu výpočetní techniky od vysoutěženého dodavatele a zápůjčky počítačů od příslušného pověřeného obecního úřadu. V místě centrálního zpracování se využívá vlastní výpočetní technika Českého statistického úřadu. Celkem se jedná o zhruba 1,5 tisíce počítačů.

Je už připraven i rozpočet na volby?

Rozpočet pro volby do Poslanecké sněmovny byl schválen v květnu. Celkové výdaje Českého statistického úřadu na zpracování výsledků voleb budou ve výši zhruba 65 milionů korun. Určitých úspor bylo dosaženo především díky novým výběrovým řízením, například v oblasti výpočetní techniky a souvisejících programátorských služeb.

V poslední době se hovoří o tom, že by volby mohly v budoucnu probíhat on-line. Byla byste pro?

Elektronické volby, včetně, jak se občas říká, voleb přes internet, jsou určitě zajímavé téma. A to nejen pro Český statistický úřad, ale i pro společnost jako takovou. Klíčové je, aby výsledky takto realizovaného hlasování byly nezpochybnitelné a všichni aktéři je akceptovali. Naplnění těchto priorit je velmi náročné a ČSÚ jako garant zpracování výsledků k tomuto tématu musí přistupovat velmi zodpovědně.

Jak vůbec vidíte budoucnost statistiky?

Budoucnost statistiky vidím zejména v udržení kvality, profesionální nezávislosti a nestrannosti. V používání nových, moderních statistických metod zpracování, modelů, postupů a využívání administrativních zdrojů dat, pokud jsou v souladu s evropskou statistikou a metodikou.