Přejít k obsahu

Tržby ve službách zrychlují

Tomáš Harák

10. 08. 2017

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Služby
  • Krátkodobé statistiky služeb
V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008.

Po 2,2% růstu v posledním čtvrtletí roku 2016 vykázaly tržby (očištěné od vlivu počtu pracovních dnů, v běžných cenách) v odvětvích služeb (CZ-NACE, sekce H+I+J+M+N) meziroční zvýšení o 6,5 %. Rychlejším tempem rostly tržby ve službách naposledy v 1. čtvrtletí roku 2008 (+7,2 %), poté se začaly projevovat první důsledky nastávající ekonomické krize. Česká republika tak překonala tempo růstu Evropské unie, kde v 1. čtvrtletí roku 2017 tržby ve službách rostly o 5,9 % (v době psaní článku chyběly kompletní údaje za Chorvatsko, Řecko, Irsko, Nizozemsko a Švédsko).
Žádná ze zemí EU28 nevykázala pokles, což je další skutečnost, která byla naposledy zaznamenána na počátku roku 2008. Nejvíce meziročně posilovala Litva (+16,9 %), naopak nejpomalejší růst vykázala Itálie (+2,7 %).
Odvětví služeb se velmi dařilo v zemích Visegrádské skupiny – na Slovensku rostly tržby o 11,1 %, v Polsku o 12,2 %, a v Maďarsku dokonce o 15,4 %.

Meziroční index tržeb za služby v 1. čtvrtletí 2017 (v %)

Meziroční index tržeb za služby v 1. čtvrtletí 2017 (v %)
Zdroj: Eurostat (k 22. 6. 2017)

Doprava a skladování na vzestupu

V tuzemsku rostlo nejvíce odvětví ubytování, stravování a pohostinství
(CZ-NACE, sekce I), kde byl zaznamenán nárůst tržeb o 21,4 %, což je nejvyšší meziroční tempo v celé časové řadě tohoto odvětví. Objemově je však tato sekce služeb tou nejméně významnou.
Nejvýznamnějším odvětvím, co se týče velikosti celkových tržeb, jsou činnosti v oblasti dopravy a skladování
(CZ-NACE, sekce H). Ty byly v poklesu osm čtvrtletí v řadě a tento negativní trend zvrátily až v posledním čtvrtletí roku 2016 (+2,1 %). Výsledky za 1. čtvrtletí letošního roku rostoucí vývoj tržeb jen potvrdily (+5,9 %). Kromě vodní dopravy (CZ-NACE, oddíl 50), která vykázala pokles (–3,6 %), se meziročně zvýšily tržby ve všech oddílech této sekce, a to v pozemní a potrubní dopravě (CZ-NACE, oddíl 49) o 2,6 %, v letecké dopravě (CZ-NACE, oddíl 51) o 9,9 %, ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (CZ-NACE, oddíl 52) o 10,4 % a v poštovních a kurýrních činnostech (CZ-NACE, oddíl 53) o 8,1 %. Celá tato sekce rostla napříč státy Evropské unie.

Vývoj profesních, vědeckých a technických činností v ČR zaostává za EU

Druhému nejvýznamnějšímu odvětví tržních služeb – profesním, vědeckým a technickým činnostem (CZ-NACE, sekce M)– se po 0,6% snížení v předešlém čtvrtletí tentokrát dařilo, vzrostlo o 2,1 %. Největší podíl na tom měly činnosti v oblasti reklamy a průzkumu trhu (CZ-NACE, oddíl 73) s 4,2% růstem a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE, oddíl 74), kde se tržby zvýšily o 4,8 %. Česká republika v těchto odvětvích poněkud zaostává za průměrem evropské osmadvacítky, který v této sekci činil 6,8 %. Hůře na tom jsou jen Slovinsko (pokles o 1,8 %) a Kypr (růst o 0,7 %).
Odvětví informačních a komunikačních činností (CZ-NACE, sekce J) zvýšilo tržby o 4,1 %, ČR se tedy nachází nepatrně pod průměrem EU (+4,4 %). Zadařilo se všem dílčím odvětvím této sekce, nejvíce potom informačním činnostem (CZ-NACE, oddíl 63), které narostly o 10,0 % (v EU o 11,0 %).

Meziroční index tržeb ve službách v EU, 2007–2017 (v %, v běž. cenách, očištěno o prac. dny)

Meziroční index tržeb ve službách v EU, 2007–2017 (v %, v běž. cenách, očištěno o prac. dny)

Zdroj: Eurostat (k 22. 6. 2017)

Sekce administrativních a podpůrných činností (CZ-NACE, sekce N) byla v porovnání s některými jinými odvětvími služeb zasažena ekonomickou krizí relativně málo. Přesto i zde je patrné oživení (+8,8 %), neboť meziroční růst o více než osm procent byl naposledy zaznamenán před devíti lety (+8,7 %). V EU28 se v této sekci tržby zvýšily o 7,4 %. Na růstu v tuzemsku se podílela všechna dílčí odvětví sekce; činnosti související se zaměstnáním (CZ-NACE, oddíl 78) si s ak­tuálním výsledkem +12,6 % drží dvojciferný růst již 14 čtvrtletí v řadě.
Agenturám práce se dařilo v celé Evropské unii – v průměru rostly o 8,7 %. Nejúspěšnější byly ve Švédsku, kde meziročně vzrostly o 35,9 %. Jedinou zemí, kde toto odvětví zaznamenalo pokles, bylo Dánsko (–6,1 %). Tržby za služby cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (CZ-NACE, oddíl 79), které ve 4. čtvrtletí 2016 vykázaly 4,4% navýšení po pěti kvartálech propadu, pozitivní trend potvrdily. I v 1. čtvrtletí 2017 se tempo růstu ještě zvýšilo, a to o 11,0 %.
Nárůst tržeb zaznamenaly i bezpečnostní a pátrací činnosti (CZ-NACE, oddíl 80), a to o 7,1 %, a administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (CZ-NACE, oddíl 82) o 6,2 %.

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby