Přejít k obsahu

Pětina nákladů je za léky

Vladimíra Kalnická

10. 08. 2017

  • Statistiky
  • Společnost
  • Zdraví
  • Výdaje na zdravotní péči
V České republice bylo v roce 2015 vydáno za léky celkem 76,8 mld. Kč, což představuje stabilně více než pětinu z celkových výdajů na zdravotní péči. Na jednoho obyvatele tak připadlo v průměru 7 284 Kč.

Celkové výdaje za skupinu léků zahrnující léky na předpis hrazené z veřejného pojištění, doplatky na léky na předpis a volně prodejné léky hrazené domácnostmi dosáhly v roce 2015 částky 54,5 mld. Kč. Výdaje za léky na předpis tvoří dlouhodobě více než 40 % z celkových výdajů na léky a v roce 2015 dosáhly výše 31,7 mld. Kč. Za volně prodejná léčiva a doplatky za léky na předpis zaplatili pacienti dohromady 22,8 mld. Kč. Výdaje na ambulantně podávané léky a zdravotnický materiál odpovídají v České republice, ve vztahu k celkovým výdajům na zdravotní péči, průměru zemí EU (19 %).
Nejvyšší výdaje v této skupině vykazují Bulharsko (43 %) a Rumunsko (37 %). Ze sousedních zemí zaznamenává vyšší výdaje na léky Slovensko (35 %). Naopak nejnižší celkové výdaje měly Lucembursko a Norsko (11 %).
Léky spotřebované ve zdravotnických zařízeních představují druhou nejnákladnější položku výdajů, která se každoročně zvyšuje. Na léky spotřebované ve zdravotnických zařízeních bylo v roce 2015 vydáno o třetinu více než v roce 2010 (22,3 mld. Kč oproti 16,5 mld. Kč).

Výdaje za léky v České republice podle místa spotřeby a zdrojů financování v letech 2010–2015 (v mld. Kč)

Výdaje za léky v České republice podle místa spotřeby a zdrojů financování v letech 2010–2015 (v mld. Kč)
Zdroj: ČSÚ

Domácnosti zaplatí více za volně prodejné léky

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2015 dosáhly 234,7 mld. Kč, tedy 66 % z celkových výdajů na zdravotní péči v České republice. Úhrady z veřejného pojištění za léky na předpis a léky spotřebované ve zdravotnických zařízeních dosáhly 54 mld. Kč. Tvořily tak 23 % celkových výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči. Výdaje zdravotních pojišťoven za léky dosáhly v roce 2015 zhruba 5 tis. Kč na jednoho pojištěnce, z čehož za léky na předpis to bylo 3 037 Kč a za léky spotřebované ve zdravotnických zařízeních 2 140 Kč.
Výdaje za léky představují největší položku výdajů domácností na zdravotní péči. V roce 2015 utratily domácnosti celkem za volně prodejné léky a doplatky za léky na předpis 22,8 mld. Kč, což představovalo více než 46 % veškerých výdajů domácností na zdravotní péči. V průměru na jednoho obyvatele vydaly domácnosti více než 2 100 Kč, z toho 958 Kč za doplatky za léky na předpis a 1 205 Kč za volně prodejné léky.

Celkové výdaje za léky v České republice v letech 2010–2015
Zdroj: ČSÚ

Více se dočtete zde: Zdravotnictví, pracovní neschopnost