Přejít k obsahu

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Eva Henzlerová

24. 05. 2017

  • Události
  • Svět
Evropská unie: Ženy užívají léky častěji než muži. Nizozemsko: Druhý největší dovozce avokád na světě. Svět: Denně spotřebujeme až 5 tis. litrů vody.

Evropská unie: Ženy užívají léky častěji než muži

Téměř polovina (49 %) obyvatel EU užívá pravidelně alespoň jeden lék na předpis. Podle posledních dostupných informací z roku 2014 jsou mezi jednotlivými zeměmi poměrně velké rozdíly. V Rumunsku užívá léky necelá čtvrtina (23 %) obyvatel, v České republice, Lucembursku a Finsku je to již nadpoloviční většina (55 %) a v Belgii dokonce 60 %. Bez výjimky ve všech zemích berou častěji léky na předpis ženy než muži. Jedním z možných vysvětlení je skutečnost, že mezi léky na předpis patří i antikoncepce. Dalším důvodem, proč ženy užívají léky častěji než muži, je fakt, že zvyšující věk zvyšuje četnost užívání léků. A mezi lidmi ve vyšším věku je ve všech evropských populacích více žen než mužů. Těch, kteří si během 14 dnů předcházejících šetření koupili nějaký volně prodejný lék, byla mezi obyvateli Evropské unie více než třetina (35 %). Nejméně se volně prodejné léky užívaly v Itálii, Belgii či Rumunsku, kde je ve sledovaném období užívala pouze pětina obyvatel.
Na opačném konci pak stáli Finové, mezi nimiž více než dva ze tří (70 %) užívali volně prodejné léky. I v této skupině léčiv platí, že větší podíl konzumentů je mezi ženami. Více ZDE.

Nizozemsko: Druhý největší dovozce avokád na světě

Nizozemský dovoz avokád dosáhl v roce 2016 nové rekordní úrovně, když hodnota dovozu překročila hranici 433 mil. eur. Za posledních osm let tak hodnota dovozu této plodiny vzrostla více než čtyřnásobně a avokádu patří druhé místo za dovozem hroznového vína. Také import banánů v posledních osmi letech vzrostl tak významně, že z hlediska hodnoty dovozu jim patřila v roce 2016 třetí příčka. Oproti tomu hodnota dovozu jablek značně poklesla. Nizozemsko se v loňském roce stalo druhým největším dovozcem avokáda na světě, když přes jeho hranice přešlo 185 mil. kilogramů tohoto ovoce. Větší množství se dováží pouze do Spojených států. Pro nizozemský trh je ale určeno pouze jedno z pěti dovezených avokád, zbylá čtyři jsou dále reexportována především do dalších evropských zemí. Největším producentem avokád je Mexiko, které se ale specializuje na domácí trh a pokud vyváží, tak především do USA. Do Nizozemska tak putuje nejvíce plodů hruškovce přelahodného z Peru, Chile či Jihoafrické republiky. Více ZDE.

Svět: Denně spotřebujeme až 5 tis. litrů vody

„Věděli jste, že každý člověk denně spotřebuje dva až pět tisíc litrů vody?“ ptá se ve své studii Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Množství spotřebované vody totiž není dáno jen tím, kolik jí vypijeme či kolik jí potřebujeme k hygieně, ale také tím, co jíme. Na to, aby se vypěstoval jeden kilogram čočky, je třeba zhruba 1 250 l vody, ale na jeden kilogram hovězího masa je zapotřebí již 13 tis. l. Také plýtvání potravinami představuje v konečném důsledku nehospodárné zacházení s vodními zdroji, které byly k produkci potravin zapotřebí. Tedy už jen tím, že se naučíme nakupovat pouze potřebné množství potravin, abychom žádné nevyužité nevyhazovali, budeme šetřit vodou. Více ZDE.