Přejít k obsahu

V roce 2016 jsme více cestovali po naší vlasti

Marie Kletečková

24. 05. 2017

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Cestovní ruch
  • Domácí a výjezdový cestovní ruch (VŠCR)
Oproti předcházejícím letům Češi vloni cestovali častěji, a to hlavně po naší republice. Jejich cílem byly mnohdy návštěvy příbuzných nebo známých, kde i přespávali.

Obyvatelé ve věku 15 let a starší podnikli v roce 2016 více než 33 mil. cest s alespoň jedním přenocováním, z toho 27,0 mil. bylo domácích (82 %) a 6,0 mil. do zahraničí (18 %). Ve srovnání s rokem 2015 se počet domácích cest zvýšil o 13 % a zahraničních o tři procenta.

Struktura domácích a zahraničních cest podle druhu ubytování v roce 2016 (v %)

Struktura domácích a zahraničních cest podle druhu ubytování v roce 2016 (v %)
Zdroj: ČSÚ

Přibylo delších pobytů

Počet tuzemských pobytů delších než čtyři dny vzrostl o 18 %, počet kratších cest (jedno až tři přenocování) se zvýšil o devět procent. Meziročně se zvýšil i počet zahraničních pobytů, a to u delších cest o dvě procenta, u kratších o tři procenta.
Z celkového počtu domácích cest bylo 31 % delších, 65 % kratších a čtyři procenta tvořily služební cesty. V průměru na jednu cestu připadlo 3,6 přenocování a bylo vynaloženo 1 848 Kč, náklady na jeden den cesty činily 399 Kč. Češi cestovali obvykle proto, aby si odpočinuli nebo navštívili příbuzné či známé, u nich byli také nejčastěji ubytováni. Vzhledem k tomu, jakou tradici má v naší zemi chataření a chalupaření, není překvapením vysoký podíl pobytů ve vlastním rekreačním zařízení. Typickým způsobem dopravy při cestování byla jízda osobním motorovým vozidlem. Nejvíce cest mělo cíl ve Středočeském kraji (16 %).
Z celkového počtu zahraničních cest připadalo na delší pobyty 71 %, na kratší 21 % a na služební cesty 8 %. V průměru na jednu cestu připadlo 6,6 přenocování a bylo vynaloženo 11 445 Kč, náklady na jeden den cesty činily 1 510 Kč.

Struktura domácích a zahraničních cest podle způsobu dopravy v roce 2016 (v %)

Struktura domácích a zahraničních cest podle způsobu dopravy v roce 2016 (v %)
Zdroj: ČSÚ

Do zahraničí osobním vozidlem

Do ciziny se vloni jezdilo hlavně na dovolenou, přičemž přednost mělo ubytování jak v hromadných ubytovacích zařízeních, tak i v soukromí.
Nejčastějším dopravním prostředkem bylo osobní motorové vozidlo (56 %). Letadlem se dopravovala čtvrtina cestujících.
Stejně jako v předešlých letech směřovalo i v roce 2016 nejvíce zahraničních cest na Slovensko. Druhou nejoblíbenější destinací bylo Chorvatsko. Z hlediska celkového počtu přenocování bylo pořadí obrácené.

Více se dočtete zde: Cestovní ruch