Přejít k obsahu

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

Pavel Vančura

24. 05. 2017

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Cestovní ruch
  • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo v roce 2016 k nárůstu zahraničních návštěvníků o 11,7 %. Za poslední čtyři roky pak jejich počet vzrostl o 25,7 %.
Jednodenní návštěvník v souvislosti se svou cestou do Česka utratil v roce 2016 v průměru 1 507 Kč, z toho většinu (1 387 Kč) během cesty. Největší částku pak vynaložil za nákup zboží (67 %) a následně za pohonné hmoty (18 %). Oproti roku 2015 jeho průměrné výdaje poklesly o necelá 3 %.
Turista (návštěvník s přenocováním) při cestě do ČR v loňském roce zaplatil za služby a zboží průměrně 2 779 Kč a větší polovinu (1 432 Kč) utratil před cestou. Jeho průměrné výdaje pak celkově v porovnání s rokem 2015 vzrostly o 0,4 %.

Odhad počtu zahraničních návštěvníků v ČR (v tis.)

Odhad počtu zahraničních návštěvníků v ČR (v tis.)
Zdroj: MMR a CzechTourism

Nejčastěji do České republiky jezdí Němci

Drtivá většina jednodenních návštěvníků přijíždí ze sousedních států, a to hlavně z Německa. Ti tvořili 60 % všech jednodenních návštěvníků. Z Rakouska a Slovenska do ČR na jeden den přijelo v loňském roce 15, resp. 14 % osob, a z Polska 11 %. Tyto podíly se dlouhodobě nemění, a to jak z pohledu meziročního, tak i jednotlivých čtvrtletí.
Hlavními důvody návštěv jednodenních návštěvníků byly: ve čtyřech z pěti případů nákupy, dále pak dovolená (13 %), obchodní cesta (4 %) a návštěva příbuzných a známých (3 %). Většina osob k nám jezdí opakovaně a přes 60 % návštěvníků dokonce minimálně jednou měsíčně. Nejnavštěvovanějšími kraji jsou především ty příhraniční: Ústecký (19 %), Karlovarský (18 %), Plzeňský (17 %) a Jihomoravský (16 %).

Struktura průměrných výdajů zahraničního turisty v ČR v roce 2016 (v %)

Struktura průměrných výdajů zahraničního turisty v ČR v roce 2016 (v %)
Zdroj: ČSÚ

Téměř polovina turistů navštívila Česko poprvé

Struktura turistů podle státu trvalého pobytu je pestřejší a ne tak koncentrovaná jako u jednodenních návštěvníků. Společná je dominance osob z Německa. Mezi turisty tvořili Němci v loňském roce 16 %. S odstupem následovali turisté z Itálie, Velké Británie a Slovenska (shodně po 8 %).
Z 65 % byla hlavním důvodem návštěvy ČR dovolená, dále pak obchodní cesta (16 %) a návštěva příbuzných a známých (12 %). Téměř polovina turistů (48 %) navštívila ČR poprvé a tři čtvrtiny cest byly organizovány individuálně bez využití cestovní kanceláře či organizace zaměstnavatele. Největší pozornosti se těší hlavní město Praha, kam v roce 2016 zamířilo 74 % všech zahraničních turistů. Na druhém a třetím místě se umístily kraje Jihomoravský (9 %) a Karlovarský (6 %).
Zahraniční turista v České republice v roce 2016 strávil v průměru necelých pět nocí a nejčastěji se ubytoval v hotelu či penzionu (72 %). Neplacené ubytování, kam patří především noclehy u příbuzných a známých, bylo využito v 15 % případů.

Jak se počítá celkový počet zahraničních návštěvníků

Z šetření o příjezdovém cestovním ruchu není možné dopočítat celkový počet zahraničních návštěvníků v ČR. Proto se výpočet zakládá na datech ČSÚ o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení a datech z příjezdového cestovního ruchu. Z nich se odhaduje celkový počet zahraničních turistů: jednodenních i tranzitujících. Údaje jsou v Satelitním účtu cestovního ruchu (TSA) zpřesňovány, a to v kontextu poptávky a nabídky. Porovnávají se i s dalšími zdroji, ze kterých satelitní účty vycházejí.

Příjezdový cestovní ruch se sledoval od roku 2005

Zadavateli projektu financovaného z evropských fondů byly střídavě Ministerstvo pro místní (MMR) a agentura CzechTourism, realizátorem šetření firma Stem Mark. V letech 2005 až 2009 pokrývalo šetření (25 tis. rozhovorů za rok) kolem 25 hraničních přechodů včetně dvou železničních stanic a letiště Ruzyně.
Od roku 2009 do roku 2015 se projekt rozšířil na 63 dotazovacích míst (48 silničních přechodů včetně regionálních, 8 železničních stanic, 2 autobusová nádraží, 5 letišť). Ročně bylo dotazováno na 40 tis. zahraničních návštěvníků.
V letech 2015–2016 se počet dotazovacích míst mírně zredukoval na 52 a vzorek oslovených cizinců klesl až na 17 tis. za rok. Toto šetření poskytuje například informace o průměrných výdajích a jejich struktuře, přičemž se sledují výdaje návštěvníků: před cestou a během cesty, obojí podle základních skupin služeb/produktů. Z nich se odhaduje celkový objem peněz, který plyne do tuzemské ekonomiky z příjezdového cestovního ruchu.

Více se dočtete zde: Cestovní ruch