Přejít k obsahu

Jak se Češi objednávají k lékaři

Lenka Weichetová

24. 05. 2017

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT ve zdravotnictví
Přestože vyhledávání informací o nemocech a lécích patří na internetu k častým činnostem české populace, on-line služby lékařů a lékáren využívá zatím málokdo. Důvodem může být i to, že lékaři v ČR nabízejí tyto služby jen zřídka. To by se však v souvislosti s připravovanou elektronizací zdravotnictví mohlo brzy změnit.

Osm z deseti lékařů používá internet jako zdroj informací, a to o teoretické i praktické medicíně či o lécích. Z řad laické veřejnosti používá web k vyhledávání informací o zdraví 43 % dospělé populace, a to dokonce i starší lidé: tři ze čtyř seniorů, kteří používají internet. Ještě aktivnější jsou v tomto směru ženy na mateřské či rodičovské dovolené (80 %). Dokumentaci ukládá do specializovaných úložišť na internetu 12 % českých lékařů, jejich počet se za posledních deset let zvýšil jen nepatrně. Do budoucna se ovšem očekává rapidní nárůst využívání těchto služeb.

Internet jako zdroj informací pro lékaře

Internet jako zdroj informací pro lékaře
Zdroj: ÚZIS ČR

Prostřednictvím elektronické pošty komunikuje s pacienty 59 % lékařů. I když mohou doktoři na svých internetových stránkách nabízet i tyto on-line služby: konzultace, registrace, objednávání na vyšetření anebo předepsání elektronického receptu, využívají je pacienti jen zřídka. Například v roce 2015 nabízelo on-line konzultace 2 071 ordinací (11 %) v ČR, nejvíce v Ústeckém kraji (asi 15 %) nebo v krajích Pardubickém či Královéhradeckém (shodně po 13,3 %) a naopak nejméně v Jihočeském kraji (5,9 %).

Internet jako zdroj informací pro pacienty

Internet jako zdroj informací pro pacienty
Zdroj: ČSÚ

Ženy jsou v on-line objednávání k lékaři aktivnější

V 1. čtvrtletí 2016 využilo on-line objednání k lékaři 8 % Čechů. Údaje z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) dokumentují, že z řad lékařů nabízelo tuto službu 9 %, někteří z nich ji zpoplatňovali. Nejvyšší podíl lékařů, kteří tuto službu umožňovali, byl mezi gynekology: v roce 2015 to byl každý pátý. Nejméně ji nabízeli zubaři (3,5 %).

Lékaři nabízející on-line objednání na vyšetření

Lékaři nabízející on-line objednání na vyšetření
Zdroj: ÚZIS ČR

V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie využívají Češi on-line objednání k lékaři méně než činí celoevropský průměr (13 %). Přitom v Dánsku tuto službu využívá 49 % a ve Finsku 35 % osob. Přestože většinu činností na internetu vykonávají častěji muži než ženy, v případě činností spojených se zdravím je tomu naopak. To se týká i on-line objednávání k lékaři. V Evropské unii využilo tuto službu v posledním šetřeném období 15 % žen a 12 % mužů.

Lékaři nabízející on-line konzultace

Zdroj: ÚZIS ČR

On-line nákupům léků a vitamínů se také vyhýbáme

Další službou spojenou se zdravím, kterou lze prostřednictví internetu uskutečnit, je například nákup léků a vitamínů. Takto je nakupují 4 % dospělých osob v České republice, což je asi desetina z těch, kteří nakupují zboží a služby on-line. Průměr za EU28 činí 7 %, a to i přesto, že za posledních šest let vzrostl počet nakupujících toto zboží na dvojnásobek. V roce 2016 byly v EU on-line nákupy léků a vitamínů doménou Němců (22 %). V České republice tyto nákupy nejčastěji provozují ženy na mateřské či rodičovské dovolené (13 %) a invalidní důchodci (6 %).

Lékaři nabízející on-line konzultace
Veřejnost objednávající se on-line na vyšetření u lékaře

Veřejnost objednávající se on-line na vyšetření u lékaře
Zdroj: ČSÚ

Elektronizace zdravotnictví ve statistice

Letos se uskuteční resortní šetření Ministerstva zdravotnictví podle nového dotazníku, který bude obsahovat dotazy na způsob vedení zdravotnické dokumentace, elektronickou komunikaci s pacienty a v případě nemocnic také na dálkovou zdravotní péči. Výsledky z tohoto šetření budou zveřejněny na konci roku 2017. Metodika sběru dat je totožná s ostatními státy OECD, takže budou k dispozici mezinárodně srovnatelné údaje.

 

 

Více se dočtete zde: Zdravotnictví, pracovní neschopnost