Přejít k obsahu

Tipy pro Vás

Eva Henzlerová

26. 04. 2017

  • Tipy
Facebook: FAO. Infografika: FAO: Luštěniny jsou nepostradatelné. Eurostat: Zahraniční obchod zemí EU. Kniha: Ekonomika arktických oblastí. ŠÚ SR: Statistická ročenka regionů Slovenska 2016. Webové stránky: ECB: Uživatelé statistik dostali nový web.

Facebook:

FAO
@UNFAO
facebook.com/UNFAO/

Facebookový profil Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) sleduje již více než jeden milion uživatelů. Svou kampaní se snaží dosáhnout cílů, které si předsevzala již v době svého vzniku v roce 1945. Jejími cíli jsou: aby nikdo z lidí v celém světě nezažíval hlad, aby všichni chodili spát přiměřeně nasycení a neměli starost, zda budou mít co jíst i další den, aby neřešili problém, jak nakrmit své děti. Více ZDE.

FAO_facebook

Infografika:

FAO:  Luštěniny jsou nepostradatelné

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) ve své infografice připomíná, že rok 2017 je mezinárodním rokem luštěnin. Upozorňuje na ně především s ohledem na jejich užitečnost coby zdroje bílkovin. Jako takové jsou významné ve výživě nejen veganů a vegetariánů, ale mají nezastupitelnou roli například i ve výživě žen, neboť v kombinaci s vitamínem C jsou významným zdrojem železa, upozorňuje FAO. Více ZDE.

 

FAO: Luštěniny jsou nepostradatelné

Eurostat: Zahraniční obchod zemí EU

Kdo jsou hlavní obchodní partneři EU? Do jakých zemí se z jednotlivých zemí EU nejvíce vyváží a odkud k nám zboží putuje? Pro které země není hlavním vývozním či dovozní partnerem Německo? Které země EU mají hlavní obchodní partnery mezi zeměmi za hranicemi Unie? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá přehledná interaktivní infografika na webových stránkách Eurostatu. Více ZDE.

Kniha:

Kniha: Ekonomika arktických oblastí

Sborník podává informaci o ekonomické situaci oblastí kolem severního polárního kruhu, přičemž chybí údaje o situaci v Rusku. V příspěvcích se lze dočíst například o rentabilitě lovu tradičními metodami, o tom, zdali je možné ocenit kulturu, která je s tímto již mizejícím způsobem lovu spojena nebo i o tom, že počet ulovené zvěře je už dávno dán jen potřebou zajistit přežití lovce a jeho rodiny. Čtenář se také doví o způsobu, který umožňuje ekonomické přežití a participaci na světě mimo oblast sněhu, ledu a dlouhých letních dnů či temných zimních nocí. Více ZDE.

Ekonomika arktických oblastí

ŠÚ SR: Statistická ročenka regionů Slovenska 2016

Publikace je bohatým zdrojem informací o regionech Slovenska za posledních pět let. Umožňuje sledovat ekonomický a sociální vývoj na úrovni jednotlivých krajů a okresů. Obsah knihy je zpestřen i vybranými informacemi až do úrovně měst. U určitých ukazatelů nechybí ani srovnání s některými regiony Evropské unie. Více ZDE.

ŠÚ SR: Statistická ročenka regionů Slovenska 2016

Webové stránky:

ECB: Uživatelé statistik dostali nový web

Evropská centrální banka (ECB) spustila na konci měsíce března novou verzi svých internetových stránek. Jejich inovovaná podoba by měla být přívětivější především pro uživatele různých statistických údajů, přičemž cílí zejména na klienty hledající informace o ekonomických charakteristikách zemí eurozóny. Více ZDE.

Evropská centrální banka