Přejít k obsahu

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Eva Henzlerová

27. 03. 2017

  • Události
  • Svět
Skandinávie: Země, kde holdují sportu. Švédsko: S oddacím listem i na psí knížku. Austrálie: Počet návštěvníků z Číny překročil milion.

Skandinávie: Země, kde holdují sportu

ilustrativní fotka

Téměř polovina obyvatel Evropské unie starších 18 let se nevěnuje žádnému sportu. Na druhou stranu bezmála každý třetí (29,9 %) obyvatel EU28 strávil v roce 2014 ve svém volném čase alespoň 2,5 hodiny týdně nějakou sportovní aktivitou, ovšem počítala se mezi ně i jízda na kole do školy či do práce. Na sportovní aktivity v rozsahu minimálně 150 min. týdně si najde čas více než třetina (34,5 %) mužů, ale jen zhruba čtvrtina žen (25,6 %). Se zvyšujícím se věkem se sportu věnuje stále menší podíl osob. Mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním splňuje doporučenou týdenní dobu fyzické aktivity více než 40 % osob, zatímco mezi osobami bez maturity je to pouze 20 %. Mezi nejaktivnější patří v Unii Finové, Dánové a Švédové. V těchto třech severských zemích tráví aktivně čas více než polovina obyvatel starších 18 let. Naopak v Rumunsku a Bulharsku je to jen 7,5 resp. 9 % obyvatel. Více ZDE.

Švédsko: S oddacím listem i na psí knížku

Od počátku tisíciletí se mezi obyvateli Švédska, na rozdíl od zbytku EU28, těší sňatek stále větší oblibě. Hrubá míra sňatečnosti je zde vyšší než ve většině států Unie. Mnoho lidí však také spolu žije bez oddacího listu a většina dětí se rodí mimo manželství. Z obyvatelstva staršího 20 let žije v manželství téměř 44 %. Ženy vstupují do manželství v průměru dříve než muži. Průměrný věk při prvním sňatku byl v roce 2015 u žen 33,0 roku, u mužů pak o 2,7 roku více. Od začátku tisíciletí tak ženichové a nevěsty průměrně zestárli o téměř tři roky. Ve srovnání s 60. léty minulého století se pak průměrný věk při prvním sňatku zvýšil dokonce o téměř deset let. Podle výsledků posledního sčítání lidu z roku 2011 bylo mezi 20letými a staršími více než 18 % těch, kteří žili ve faktickém manželství. Tento podíl byl také ze všech států EU28 nejvyšší. Více ZDE.

Austrálie: Počet návštěvníků z Číny překročil milion

Během posledních čtyřiceti let se počet Číňanů, kteří přijeli na krátkodobý pobyt do Austrálie, zvyšoval především v posledních letech nevídaným tempem. Zatímco v roce 1976 navštívilo Austrálii pouze 0,5 tis. Číňanů, v loňském roce zaznamenali australští statistici už 1,2 mil. turistů z Číny. To v uvedeném období znamenalo nárůst na téměř 2,5tisícinásobek. Z žádné jiné země se počet turistů přijíždějících do Austrálie takto nezvýšil. Číňané tak začali dohánět Nový Zéland, odkud zatím přijíždělo nejvíce turistů. V roce 2016 jich bylo 1,3 mil., což oproti roku 1976 představovalo devítinásobný nárůst. Nejmenší kontinent se stává stále populárnější destinací s ohledem na geografickou blízkost nejen mezi obyvateli jihovýchodní Asie, především ze Singapuru, Malajsie, Jižní Koreje či Vietnamu, ale oblíbili si jej například i návštěvnicí ze Spojených arabských emirátů. Více ZDE.