Přejít k obsahu

Superprognózami ČSÚ jsou konjunkturální průzkumy

Jiří Obst

27. 03. 2017

  • Události
  • Česko
Vedoucí pracovníci musí často rozhodovat v době, kdy je další vývoj ekonomiky těžko předvídatelný. Vítají proto každý důvěryhodný zdroj, o který by se mohli opřít. Konjunkturální průzkumy, které každý měsíc ve formě Rychlé informace vydává ČSÚ, k takovým prognózám patří.

Kvalitativní ekonomický průzkum předvídá body zvratů. Výsledky konjunkturálního průzkumu vycházejí ještě předtím, než se oficiálně zveřejní oficiální statistické ukazatele. Veřejnost se s nimi může seznámit před skončením referenčního měsíce nebo čtvrtletí. Uživatelům poskytuje informace například o hodnocení poptávky, hodnocení současné ekonomické situace, bariérách růstu, stupni využití výrobních kapacit nebo o očekávání firem pro nadcházející období.
Odpovědi získané z průzkumů jsou agregovány v podobě sald. Ta jsou konstruována jako rozdíl mezi pozitivními a negativními reakcemi podnikatelů. Důležité je, že konjunkturální průzkumy jsou opřeny přímo o názory a slovní vyjádření podnikatelů a vrcholového managementu firem. To je podstatné i z toho důvodu, že pouhá čísla si každý může vysvětlit po svém.

Výsledky je možné mezi státy EU srovnávat

V současné době ČSÚ provádí měsíčně konjunkturální průzkumy v podnikatelské a spotřebitelské sféře. Základními výstupy v podnikatelské sféře jsou indikátory důvěry: v průmyslu, ve stavebnictví, v obchodě a ve vybraných odvětvích služeb. Dvakrát za rok Úřad zjišťuje informace o plánovaných investicích ve zpracovatelském průmyslu. Od roku 1998 ČSÚ konstruuje na základě evropské metodiky Souhrnný indikátor důvěry.
Detailní časové řady klíčových ukazatelů napříč jednotlivými odvětvími v sezónně očištěné i neočištěné formě (více ZDE) využívají k tvorbě analýz a ke krátkodobým makroekonomickým výhledům různé instituce. Jsou to například Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti Evropské komise (DG ECFIN), OECD, Česká národní banka nebo Ministerstvo financí ČR.

Schema sběru dat pro konjunkturální průzkum a jeho využívání v praxi

Schema sběru dat pro konjunkturální průzkum a jeho využívání v praxi
Zdroj: ČSÚ

Členské země Evropské unie a státy začleněné do Společného harmonizovaného programu EU pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy (Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys) realizují průzkumy podle sjednocené metodiky, kterou vydala Evropská komise (v současné době se program řídí rozhodnutím Komise ze dne 15. července 1997). Díky tomu lze výsledky zjišťování porovnávat za všechny země Evropské unie.