Přejít k obsahu

Růst sociálních výdajů zaostává za růstem HDP

Václav Rybáček

27. 03. 2017

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
  • Vládní finanční statistika
Na konci roku ČSÚ vydal údaje o struktuře výdajů vládních institucí podle jejich účelu (klasifikace COFOG) v roce 2015. Výdaje státu meziročně vzrostly o 90 mld. Kč. V poměru k HDP však poklesly o 0,26 procentního bodu na 42 % HDP.

Vládní instituce vydávají zdaleka nejvíce peněz na sociální ochranu. Téměř každá třetí koruna vyplacená vládními institucemi cílila na pokrytí sociálních rizik, jako jsou stáří, nemoc či invalidita. Nominálně šlo o 575 mld. Kč, což v relativním vyjádření činilo 12,6 % HDP. V poměru k HDP však výdaje na sociální ochranu vykázaly meziroční pokles o 0,44 procentního bodu (p. b.). Ten se nejvíce dotkl podílu starobních důchodů na HDP (–0,18 p. b.) a dávek rodinám s dětmi (–0,05 p. b.).
Druhou nejvýznamnější položku tvořily výdaje na zdravotnictví, které vstřebaly 18,2 % z celkových vládních výdajů, tj. 7,6 % HDP. Meziročně tak podíl výdajů na zdravotnictví k HDP vzrostl o 0,04 p. b. O tento vývoj se nejvíce zasloužily rostoucí výdaje na investice a na náhrady zaměstnancům ve zdravotnických službách. Třetí nejvýznamnější oblastí jsou tzv. ekonomické záležitosti (6,6 % HDP), tedy výdaje ztělesňující hospodářskou politiku vlády. Díky silné investiční aktivitě byla tato skupina premiantem v meziročním růstu, který dosáhl 0,48 p. b.

Struktura vládních výdajů podle účelu v ČR v roce 2015 (v % HDP)

 

Struktura vládních výdajů podle účelu v ČR v roce 2015 (v % HDP)
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Oproti roku 2014 posílily výdaje na obranu (z 0,7 na 0,9 % HDP) a výdaje na veřejný pořádek a bezpečnost. Ty vzrostly o 0,15 p. b. a dosáhly na 1,8 % HDP. Naopak největší pokles po sociálních výdajích zaznamenaly výdaje na všeobecné veřejné služby. Ty se snížily o 0,38 p. b. na 4,3 % HDP. Snížily se také výdaje na vzdělávání, jejich poměr k HDP klesl o 0,18 p. b. na 4,9 % HDP. Pokles se nejvíce projevil ve sféře terciárního vzdělávání (–0,1 p. b.) a sekundárního vzdělávání (–0,03 p. b.). Podobně na tom byly i výdaje na bydlení a společenskou infrastrukturu. Jejich podíl se snížil z 0,9 na 0,7 % HDP.

Výdaje na sociální ochranu a stáří v roce 2015 (v % HDP)

Výdaje na sociální ochranu a stáří v roce 2015 (v % HDP)
Zdroj: Eurostat

Z hlediska ekonomické povahy výdajů si zvláštní pozornost zaslouží vývoj investic. Ačkoli podíl celkových výdajů na HDP klesl o 0,26 p. b., investiční výdaje si meziročně připsaly navíc 1,1 p. b. Nárůst investic se projevil zejména v dopravě ve skupině ekonomických záležitostí (+0,37 p. b.), v obraně (+0,23 p. b.) a zdravotnictví (+0,17 p. b.). Na poklesu poměru výdajů vládních institucí k HDP se naopak z objemově významných položek nejvíce podílely sociální dávky (–0,4 p. b.), mezispotřeba (–0,13 p. b.) a náhrady zaměstnancům (–0,07 p. b.).
Sociální ochrana je jednou z hlavních činností vládních institucí. Státy prostřednictvím svých institucí poskytují pojištění pro případ nepříznivé sociální události v životech občanů. Na závěr se proto stručně podívejme na plnění tohoto poslání napříč zeměmi Evropské unie. Výdaje na sociální ochranu v rámci EU dosáhly předloni 19,2 % HDP, ČR tak byla 6,5 procentního bodu pod průměrem a patří jí až 22. místo. Objem výdajů na zabezpečení ve stáří dosáhl v EU 10,3 % HDP. V této skupině tak ČR ztrácela na evropský průměr 2,6 procentního bodu a patří jí 18. místo

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty