Přejít k obsahu

Program současného „tria" o evropské statistice

  • Události
  • Svět
Koncem roku 2015 schválila Rada Evropské unie text společného programu tří po sobě jdoucích předsednictví v Radě EU, států Nizozemska, Slovenska a Malty, tzv. tria.

Program současného tria předsednictví v oblasti statistiky pro období od ledna 2016 do června 2017 je zaměřen na aktivity směřující k poskytování relevantní a kvalitní evropské statistiky, k implementaci Vize 2020 a dále na iniciativy vedoucí k modernizaci a posílení Evropského statistického systému. Velkou pozornost věnuje posílení důvěry v evropskou statistiku, její harmonizaci, redukci nákladů na její produkci a snižování zátěže respondentů.

Nizozemské předsednictví

Nizozemské předsednictví

Pro Nizozemsko bylo předsednictví od ledna do června 2016 již celkově dvanáctou příležitostí k řízení Rady EU. Nizozemský statistický úřad předsedal jednáním Pracovní skupiny Rady pro statistiku. Diskutovalo se na nich o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny, o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES a o postupu ve Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům. Těchto jednání se účastnili také zástupci ČSÚ.
V průběhu nizozemského předsednictví byly schváleny předpisy:
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95;
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1013 ze dne 8. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu se službami a přímých zahraničních investic.

Slovenské předsednictví

Slovenské předsednictví

Slovensko předsedalo Radě EU ve druhé polovině roku 2016. Jednalo se o jeho historicky první předsednictví.
Slovenský statistický úřad (ŠÚSR) rovněž předsedal zasedáním Pracovní skupiny Rady pro statistiku za účasti ČSÚ. Ta projednávala dva legislativní návrhy. Prvním bylo nové nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky, jenž se týká osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů. Druhým byl návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020. V oblasti statistiky došlo během slovenského předsednictví v Radě EU k uzavření následujících předpisů:
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1724 ze dne 14. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření;
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES;
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1954 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi k přijímání určitých opatření;
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2032 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách.

Maltské předsednictví

Maltské předsednictví

Předsednictví Malty v první polovině roku 2017 znamená pro tuto nejmenší zemi v EU premiéru. Malta vstoupila do EU v roce 2004 a jako předsednická země nyní musí řešit migrační krizi, odchod Velké Británie z EU a přetrvávající hospodářské obtíže. Také maltský statistický úřad předsedá jednání Pracovní skupiny Rady pro statistiku, kde by se měly projednávat tři návrhy: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky, týkající se osob a domácností, založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o integrované zemědělské statistice a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet).