Přejít k obsahu

Přehled událostí z ČSÚ

redakce

27. 03. 2017

  • Události
  • Česko
Setkání evropských ředitelů sociálních statistik. Do prvního hackatonu veřejné správy se zapojí i ČSÚ. Přednáška o seniorech měla úspěch. Analýza ČSÚ: Vývoj ekonomiky ČR v roce 2016. V Eurostatu jednali ředitelé metodiky a informatiky. Statistická ročenka České republiky 2017.

Setkání evropských ředitelů sociálních statistik

Ředitelka sekce demografie a sociálních statistik Michaela Kleňhová se zúčastnila pravidelného jednání evropských ředitelů sociálních statistik. To se uskutečnilo ve dnech 2. až 3. března 2017 v Lucemburku. Projednávaly se na něm zejména otázky spojené s modernizací programu sociálních statistik, především v návaznosti na připravované nové nařízení o evropských sociálních statistikách
(IESS – Integrated European Social Statistics). Ředitelé diskutovali hlavně o problematice standardizace proměnných společných pro více šetření, o možném přerušení časových řad, o jejich revizích a plánech derogací. Dále jednali například o využití statistik národních účtů pro satelitní účty sociální ochrany, zdraví a vzdělání.

Do prvního hackatonu veřejné správy se zapojí i ČSÚ

První hackaton veřejné správy se uskuteční od 15. do 16. září 2017. Pořádá ho Český telekomunikační úřad a Nejvyšší kontrolní úřad. Do příprav je zapojen i ČSÚ.
Cílem hackatonu je podpořit otevírání dat institucí veřejné správy. Soutěžící budou na základě těchto dat vytvářet zajímavé aplikace či vizualizace. ČSÚ je jedním z mála tuzemských úřadů, který veřejnosti již několik let nabízí otevřená data. Podle vyjádření předsedkyně ČSÚ Ivy Ritsche­lové je Úřad v této oblasti oproti jiným státním organizacím o hodně napřed. Například volební výsledky nebo sčítání lidu publikuje jako otevřená data. Do příprav hackatonu jsou zapojeni i Česká správa sociálního zabezpečení, Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a Fond Otakara Motejla.

Přednáška o seniorech měla úspěch

ilustrativní fotka

Senioři v Královéhradeckém kraji – tak zněl název únorové přednášky Věry Varmužové z Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové. Připravila ji pro členy místního svazu důchodců. Seznámila seniory s výsledky analýzy ČSÚ, které dokumentovala vyhodnocením populace Královéhradeckého kraje ve věku 65 a více let, a to jako celku i podle pětiletých věkových skupin. Účastníci přednášky se zajímali například o počty stoletých, o využití analýzy pro zkvalitňování života seniorů a další informace.

Analýza ČSÚ: Vývoj ekonomiky ČR v roce 2016

Ekonomice se v loňském roce dařilo, HDP vzrostl o 2,3 %. Hospodářský růst byl podpořen především rostoucími výdaji domácností na konečnou spotřebu a kladným přebytkem bilance zahraničního obchodu. K ekonomickému růstu přispěl zejména zpracovatelský průmysl. Dařilo se i činnostem v oblasti nemovitostí a díky dobré úrodě také zemědělství. Naopak výkon stavebnictví po celý rok zpomaloval. Meziroční růst spotřebitelských cen se od ledna do září pohyboval mezi 0,1 až 0,6 %, v prosinci však činil 2,0 %. Kromě u potravin rostly ceny nemovitostí. Očekávané regulace vedly v závěru roku 2016 ke zrychlení růstu objemu poskytovaných hypoték. V průběhu loňska však díky nízkým úrokovým sazbám rostl objem všech typů úvěrů poskytnutých domácnostem. Situace na trhu práce se i v roce 2016 zlepšovala. Míra zaměstnanosti dosáhla v posledním čtvrtletí 72,9 %. Mzdový medián byl ve 4. čtvrtletí meziročně o 6,0 % vyšší. Více informací najdete na http://bit.ly/2ndHjdo a v příštím vydání časopisu Statistika&My.

V Eurostatu jednali ředitelé metodiky a informatiky

V polovině února se v Eurostatu konalo dvoudenní jednání ředitelů metodiky a informatiky národních statistických úřadů. Diskutovaly se na něm výsledky evropských projektů, například způsob stanovení kvality administrativních zdrojů dat a strategie k otevřeným datům. Na jednání se hovořilo o využití evropských standardů či o nových tématech, jakou jsou například chytrá „smart“ a experimentální statistika. Jednání se za ČSÚ účastnili Pavla Trendová, ředitelka sekce metodiky a registrů, a Petr Eliáš, ředitel odboru obecné metodiky.

Statistická ročenka České republiky 2017

Dne 15. března se uskutečnilo v sídle ČSÚ v Praze na Skalce setkání redakční rady, kde se projednávala stěžejní publikace Českého statistického úřadu – Statistická ročenka ČR 2017. Letos bude ročenka obsahovat 32 kapitol. V souladu s loňským rozhodnutím redakční rady budou kapitoly 18. Obchod, ubytování, stravování a cestovní ruch a 26. Kultura a sport rozděleny. Vzniknou tak samostatné kapitoly s novými čísly: 18. Obchod, ubytování a stravování, 19. Cestovní ruch, 27. Kultura a 28. Sport. Na konec ročenky bude zařazena kapitola 32. Volby. Údaje v ročence budou platné k 31. srpnu 2017 a budou zpřesňovat údaje a odhady již dříve publikované. Knižní a elektronické vydání Statistické ročenky ČR 2017 je plánováno v týdnu od 20. do 24. listopadu 2017.

ilustrativní fotka

 

Na konec ročenky bude zařazena kapitola 32. Volby.