Přejít k obsahu

Úspěšná letní turistická sezóna

Roman Mikula

23. 02. 2017

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Cestovní ruch
  • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
  • Domácí a výjezdový cestovní ruch (VŠCR)
Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se ve 3. čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšil o 2,0 %. Většina evropských zemí zaznamenala zvýšený zájem o ubytování.

Podle údajů poskytnutých členskými zeměmi EU dosáhl počet přenocování v ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2016 více než 1,2 mld. nocí. Meziročně se počet přenocování zvýšil bezmála o 24 mil. nocí, což představovalo nárůst o 2,0 %.
Ve většině evropských zemí byl zaznamenán větší zájem o ubytování než v roce předchozím. Státy jako jsou Bulharsko, Slovensko či Polsko si připsaly dvouciferný nárůst přenocování. V Bulharsku se počet nocí v období července až září meziročně zvýšil o 17,8 %. Na Slovensku tomu bylo o 15,8 % a polští provozovatelé hotelů, penzionů a jiných zařízení si připsali 12% nárůst počtu nocí. V absolutním vyjádření na tom byli nejlépe ve Španělsku. Tam se meziročně zvýšil počet přenocování o 10 mil. nocí (+5,8 %). Rovněž mezi Čechy oblíbené Chorvatsko zaznamenalo o 5,2 mil. nocí více, což představovalo 10% nárůst.
Několik zemí však hlásilo pokles počtu přenocování. Mezi pěticí států, kde došlo k meziročnímu poklesu, byla Francie. Francouzské hotely a jiné ubytovací provozovny zaznamenaly snížení počtu přenocování v loňské letní sezóně o 8,8 mil. nocí (–4,5 %). Podle předběžných údajů zavítalo do Francie od začátku loňského roku o 1,7 mil. méně hostů než v roce 2015 a počet přenocování se snížil o 15 mil. nocí. Rok 2016 tak bude z hlediska návštěvnosti této turistické destinace v záporných číslech. Ve 3. čtvrtletí loňského roku se rovněž snížil počet přenocování ve Velké Británii o 6,1 %, na Maltě o 4,7 % a v Litvě o 3,4 %. Portugalsko mírně ztratilo, když se počet přenocování snížil 0,2 % nocí.

Meziroční index počtu přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2016

 

Meziroční index počtu přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2016
Zdroj: Eurostat (k 9. 1. 2017)

Návštěvnost České republiky v letních měsících

Z předběžných výsledků návštěvnosti České republiky za uplynulou letní sezónu vyplynulo, že v tomto období přijelo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 6,7 mil. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 7,6 %. Počet zahraničních hostů byl vyšší o 5,9 %, domácích návštěvníků přibylo dokonce o 9,0 %. Z pohledu kategorizace ubytování byl největší zájem o služby hotelů. Celkem 4,0 mil. hostů si pro svůj pobyt vybralo právě hotely, bylo to o 8,0 % více než ve stejném období předchozího roku. Hotely vykázaly o 11,5 % více rezidentů a zvýšil se také počet ubytovaných nerezidentů o 6,1 %. Do penzionů přijelo celkem 720 tis. návštěvníků (+13,7 %). Ostatní ubytovací zařízení si rovněž připsaly více hostů než v roce 2015, v případě kempů byl meziroční nárůst o 8,3 %.
Také počet přenocování byl ve srovnání s rokem 2015 vyšší. V absolutním vyjádření dosáhl počet nocí hodnoty 19,1 mil., tedy o 5,5 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních přenocování o 8,0 % a hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 2,2 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie ubytovacích zařízení, vyjma kategorie ostatních zařízení, ve kterých došlo k poklesu o 1,8 %. V hotelích se počet přenocování zvýšil o 5,4 %, v penzionech o 13,7 % a v kempech o 13,3 %.

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*) ve 3. čtvrtletí 2016 (v %)

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28* ve 3. čtvrtletí 2016 (v %)
Zdroj: Eurostat (k 9. 1. 2017)

Přibylo návštěvníků ze Slovenské republiky

Z příjezdů zahraničních hostů stojí za povšimnutí především nárůst příjezdů ze Slovenska (207 tis. hostů) s meziročním zvýšením o 16,3 %. Nejvíce zahraničních hostů přijelo do českých ubytovacích zařízení tradičně z Německa. Němci také dlouhodobě tvoří pětinu zahraniční klientely. V porovnání se stejným obdobím roku 2015 se jejich počet v létě zvýšil o 4,6 % na 551 tis. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili již zmiňovaní Slováci a na třetím místě se umístili naši severní sousedé z Polska (194 tis. příjezdů, meziroční nárůst o 9,5 %). Z prvních deseti zemí nejvyšší dynamiku vykázaly příjezdy návštěvníků z Jižní Koreje (+24,5 %). Pokles příjezdů z Ruské federace pokračoval i v letním období. Rusové (meziročně o 9,9 % méně) obsadili až sedmou příčku po hostech ze Spojených států amerických (–1,5 %), Velké Británie (+3,2 %) a Číny (+18,0 %).

Více se dočtete zde: Cestovní ruch