Přejít k obsahu

Tržby ve službách se vrátily k růstu

Tomáš Harák

23. 01. 2017

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Služby
  • Krátkodobé statistiky služeb
Po poklesu v předchozím čtvrtletí se v ČR ve 3. čtvrtletí 2016 tržby v běžných cenách v odvětví služeb meziročně zvýšily.

Ve 3. čtvrtletí roku 2016 vykázaly tržby (očištěné o pracovní dny, v běžných cenách) v odvětvích služeb (CZ-NACE, sekce H + I + J + M + N) meziroční nárůst o 1,6 %. Po poklesu o 0,5 % v předchozím čtvrtletí se tak služby vrátily k růstu tržeb, který trval nepřetržitě od konce roku 2013.

Dařilo se i ostatním zemím

Z ostatních členských zemí Evropské unie se nejvíce dařilo Rumunsku (+12,0 %), Litvě (+8,0 %), Polsku (+7,6 %) a Slovensku (+7,2 %). Jedinou zemí, která zaznamenala ve 3. čtvrtletí meziroční pokles tržeb za služby, bylo Lotyšsko (–0,2 %). Česká republika se tak řadila k pomaleji rostoucím členům EU.

Meziroční index tržeb za služby v 3. čtvrtletí 2016

Meziroční index tržeb za služby v 3. čtvrtletí 2016
Zdroj: Eurostat (k 15. 12. 2016)

Pokles zaznamenaly doprava a skladování

Objemově nejvýznamnější odvětví, činnosti v oblasti dopravy a skladování (CZ-NACE, sekce H), v tuzemsku klesalo (–1,0 %), a to již osmé čtvrtletí v řadě. Celkový pokles ovlivnil zejména vývoj ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (CZ-NACE, oddíl 52), kde se tržby snížily o 3,6 %. Také v pozemní a potrubní dopravě (CZ-NACE, oddíl 49) byly tržby meziročně o 0,8 % nižší. V rámci sekce se dařilo objemově méně významnější vodní a letecké přepravě (CZ-NACE, oddíly 50 a 51). V celé EU28 dosáhlo odvětví dopravy a skladování 0,6% růstu.
Tržby v druhém nejvýznamnějším odvětví, profesních, vědeckých a technických činnostech (CZ-NACE, sekce M), se v ČR zvýšily o 1,1 %. Zásluhu na tom mělo odvětví reklama a průzkum trhu (CZ-NACE, oddíl 73), kde se tržby zvedly o 2,5 %. Vyšší tržby (o 1,6 %) zaznamenaly také ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE, oddíl 74). Pod tímto poněkud obecným názvem se skrývá celá škála rozmanitých ekonomických činností – od tlumočení, módního designu či vyvolávání fotografií, přes ekologické a bezpečnostní poradenství, až po činnosti stavebního dozoru nebo zprostředkování obchodu. V rámci evropské osmadvacítky rostla sekce M o 5,0 %.

Meziroční index tržeb za služby

Meziroční index tržeb za služby
Zdroj: Eurostat (k 15. 12. 2016)

Prosperovaly oblasti filmů a vydavatelské činnosti

Poskytovatelé informačních a komunikačních činností (CZ-NACE, sekce J) utržili za své služby o 3,0 % (5,1 % v EU28) více než ve 3. čtvrtletí minulého roku. Nárůst zaznamenaly všechny dílčí oddíly spadající do této sekce, největší potom činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (CZ-NACE, oddíl 59), které se zvýšením o 26,3 % navázaly na podobně vydařené čtvrtletí předchozí (+26,8 %). Celá sekce J tvoří přibližně pětinu celkových tržeb v odvětví služeb a rostla nepřetržitě od poloviny roku 2014.
Tržby za administrativní a podpůrné činnosti (CZ-NACE, sekce N) se zvyšovaly od počátku roku 2013, ve 3. čtvrtletí letošního roku to bylo o 2,5 %. Činnosti související se zaměstnáním (CZ-NACE, oddíl 78), vzrostly o 13,3 %. Dvouciferný růst si držely již posledních dvanáct čtvrtletí v řadě. V rámci Evropské unie se agenturám práce dařilo ve všech členských státech kromě Kypru (–27,9 %) a Maďarska (–0,2 %). Nejrychleji rostly v Litvě (+35,1 %), Estonsku (+33,2 %) a Rumunsku (+24,6 %). Meziroční zvýšení tržeb zaznamenaly i bezpečnostní a pátrací činnosti (CZ-NACE, oddíl 80), a to o 5,1 %. U administrativních, kancelářských a jiných podpůrných činností pro podnikání (CZ-NACE, oddíl 82) došlo k 1,8% nárůstu. Tržby za služby cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (CZ-NACE, oddíl 79) klesly o 4,0 %. Jedná se o pokles již v pátém čtvrtletí v řadě. Podobný trend zaznamenaly i Lotyšsko (–10,9 %, pět čtvrtletí) nebo Rakousko (–4,5 %, šest čtvrtletí). Naopak nejvíce se tomuto odvětví dařilo na Kypru (+45,4 %) a v Bulharsku (+26,2 %). Dvouciferný růst zaznamenali i naši slovenští sousedé (+11,4 %).
Ve velikostně nejméně významné skupině sledovaných činností – ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE, sekce I) – rostly tržby o 7,7 %, což je o 1,5 p. b. více než v EU28. Podílel se na tom vývoj jak v odvětví ubytování (CZ-NACE, oddíl 55), kde došlo k 6,9% růstu, tak v odvětví stravování a pohostinství (CZ-NACE, oddíl 56), kde bylo zaznamenáno zvýšení o 8,1 %.

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby