Přejít k obsahu

Přehled událostí z ČSÚ

redakce

23. 01. 2017

  • Události
  • Česko
Evropský statistický systém a legislativní procesy ve statistice. ČSÚ vydal nový Katalog produktů na rok 2017. Tazatelé ČSÚ mají nové průkazy. Novou ředitelkou KS ČSÚ v Brně se stala Kateřina Sendlerová. Vánoční setkání zaměstnanců ČSÚ.

Evropský statistický systém a legislativní procesy ve statistice

Koncem listopadu loňského roku se v sídle ČSÚ v Praze na Skalce konal seminář Evropský statistický systém a legislativní procesy ve statistice. Lektory byli Lucie Vayhelová a Jindřich Babický z oddělení evropské integrace z odboru legislativy a mezinárodní spolupráce. V první části semináře hovořila vedoucí oddělení Lucie Vayhelová o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice a o jeho novele – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/759. Podrobně rozebrala pojmy, jako jsou evropská statistika a evropský statistický program, dále vykládala o struktuře a orgánech Evropského statistického systému a o základním obsahu Kodexu evropské statistiky. Druhá část semináře, kterou vedl Jindřich Babický, se týkala legislativního procesu v EU, jeho hlavních zásad a změn po přijetí Lisabonské smlouvy, použití implementačních a delegovaných aktů, vnitrostátní implementace a gescí k předpisům EU. Účastníci se také seznámili s přípravou stanovisek pro jednání na různých úrovních v průběhu tvorby právních aktů EU.

ČSÚ vydal nový Katalog produktů na rok 2017

Katalog produktů na rok 2017 obsahuje 274 typů datových souborů. Díky harmonogramu je možné získat přehled o konkrétních termínech, ve kterých budou publikovány základní statistické výstupy. Konkrétně se jedná o Rychlé informace, časové řady, analýzy, publikace a odborné časopisy. Celkem bude zveřejněno 1 072 různých výstupů, a to ve 207 termínech. „Nejvíce produktů v rámci jednoho dne bude publikováno 31. října 2017, na kdy je naplánováno 24 výstupů. Mezi nimi 14 krajských analýz, které budou zaměřeny na mladou generaci,“ uvádí Petra Kuncová, ředitelka odboru informačních služeb.
Katalog produktů je zveřejněn na http://bit.ly/1MoahRm. Aplikace umožňuje filtrování vyhledávaných výsledků podle skupiny, termínu vydání, typu výstupu, kraje atd.

Tazatelé ČSÚ mají nové průkazy

Již začátkem ledna vyrazili do terénu tazatelé ČSÚ s novými průkazy. Lidé si budou moci ověřit identitu tazatelů na http://bit.ly/2j4b7d6. Po zadání kódu se zobrazí údaje o osobě, která je oprávněnou držitelkou průkazu, příp. informace o tom, že daný průkaz je neplatný. Průkaz tazatele je vyroben z polykarbonátové karty, která je oboustranně potištěná, nese logo ČSÚ a je opatřena ochrannými znaky. Na přední straně je umístěn 16místný identifikační kód tvořený náhodnými alfanumerickými znaky. Tazatel je zaměstnancem ČSÚ a je pověřen výkonem funkce pro výběrová šetření u domácností. ČSÚ spolupracuje s přibližně 600 tazateli. Necelá polovina z nich je ve služebním poměru. Zbývající část je zaměstnávána na pracovní dohody pro konkrétní šetření. Tazatelé v současné době oslovují respondenty ve třech statistických zjišťováních, mimo jiné v Integrovaném šetření u domácností. Od letošního roku se zaměří také na celoroční zjišťování statistiky rodinných účtů, která prošla významnou reformou. Více na http://bit.ly/2iKXHzs.

Novou ředitelkou KS ČSÚ v Brně se stala Kateřina Sendlerová

Novou ředitelkou Krajské správy ČSÚ v Brně se 1. ledna 2017 stala Kateřina Sendlerová.
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, kde vystudovala obor Ekonomická statistika.
S brněnským pracovištěm ČSÚ spojila celou svoji dosavadní profesní kariéru. První pracovní zkušenosti získala na oddělení správy RES a postupně je rozvíjela na odděleních statistického zpracování – nejprve jako vedoucí oddělení zpracování statistiky bytové výstavby a stavebních povolení, poté ve stejné pozici na oddělení zpracování statistiky stavebnictví, dopravy a informačních a komunikačních činností. Byla i dlouholetou vedoucí přebíracího místa voleb.

Vánoční setkání zaměstnanců ČSÚ

V úvodu setkání zaměstnanců Úřadu, které se uskutečnilo 21. prosince v Praze na Skalce, vystoupila předsedkyně Iva Ritschelová. Poděkovala všem zaměstnancům za jejich celoroční práci. Při té příležitosti bilancovala události, jimiž Úřad prošel v roce 2016. Zmínila pokračující implementaci služebního zákona, nezávislost ČSÚ v souvislosti se statistikou odpadů nebo rozhodnutím ukončit publikování průměrných mezd v členění na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru. Upozornila, že v průběhu roku zaznamenaly webové stránky czso.cz 8,3 mil. zobrazení a že v médiích bylo publikováno 26 tis. článků a reportáží s údaji ČSÚ. V rámci vánočního odpoledne vystoupil sbor ČSÚ, který zazpíval vánoční koledy, a iluzionista Tom Jasper.

 prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Sbor ČSÚ zazpíval zaměstnancům Úřadu vánoční koledy. Jeho sbormistrem je Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu.

Sbor ČSÚ zazpíval zaměstnancům Úřadu vánoční koledy. Jeho sbormistrem je Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu.