Přejít k obsahu

Kultura se neměří snadno

Božena Půbalová

14. 12. 2016

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
  • Satelitní účet neziskových institucí
Kultura je rozmanitou a často obtížně kvantifikovatelnou oblastí. Proto se i statistiky kultury spíše než na několik hlavních zdrojů spoléhají na pečlivou syntézu celé řady statistických šetření.

Kultura je rozmanitou a často obtížně kvantifikovatelnou oblastí. Proto se i statistiky kultury spíše než na několik hlavních zdrojů spoléhají na pečlivou syntézu celé řady statistických šetření. O oficiální produkci statistik kultury se ČSÚ dělí s příspěvkovou organizací Ministerstva kultury – Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS). To svou činností pokrývá zejména oblast „tradičního“ umění (živá představení, muzea, galerie apod.) z velké části závislého na finanční podpoře z veřejných zdrojů.
NIPOS a ČSÚ vydávají společně jeden ze stěžejních výstupů statistiky kultury – Satelitní účet kultury. Jedná se o ucelený ekonomický pohled na kulturu s podrobnou charakteristikou ekonomických výsledků činností kulturních institucí. Účet kultury nabízí jak informace o výši a struktuře finančních zdrojů vstupujících do kultury, tak údaje o jejím podílu na HDP či zaměstnanosti v kulturních institucích včetně výše průměrného výdělku.
Tento ryze ekonomický pohled na kulturu doplňuje ČSÚ publikací Kulturní průmysly, která podrobněji analyzuje jednu z hlavních sfér kultury – audiovizuální a mediální sektor (zahrnuje oblasti knih, tisku, filmu, hudby, rozhlasu, televize a videoher). Kromě ekonomických aspektů se publikace zaměřuje též na spotřebitelské chování, včetně analýzy vlivu digitalizace trhu, spojené s masovým rozšířením dostupnosti kulturních děl na internetu. Čtenáři tak nabízí zajímavý vhled do způsobů, kterými se jednotlivá odvětví více či méně úspěšně vyrovnávají s internetovou revolucí posledních dekád. Vývoj spojený s rozvojem internetu je však nutné reflektovat zejména v datových zdrojích. V oblasti kultury provádí ČSÚ pravidelné roční šetření zaměřené na rozhlasový a televizní trh. Po aktualizaci metodiky šetření, která proběhla v tomto roce, bude šetření plně pokrývat též oblast audiovizuálních a mediálních služeb na vyžádání, tzv. streaming (například Stream.cz, Netflix, Voyo apod.). Získaná data tak budou plně v souladu s aktuálními trendy sledované oblasti.