Přejít k obsahu

Kde je voda v České republice vůbec nejdražší

Monika Raušerová

15. 09. 2016

  • Statistiky
  • Společnost
  • Životní prostředí
  • Vodní hospodářství
V posledních letech klesá v ČR výroba i spotřeba vody. V roce 2015 se tento trend zastavil, přesto cena vodného neustále roste. Nejvíce v Ústeckém kraji.

Od roku 2005 se v Ústeckém kraji zvýšila cena vody o více než 70 %, a to z 24,70 na 42,50 Kč za 1 m3. Již od roku 2008 zde stojí voda nejvíce – vloni se tu platilo v průměru za m3 fakturované pitné vody o 6,90 Kč více než jinde v republice. Nejméně stála voda v Pardubickém kraji – 31 Kč za m3.
Podíváme-li se na cenu stočného (bez DPH), čili průměrnou cenu za 1 m3 odváděných odpadních vod, vidíme, že nejvyšších hodnot dosahuje v Libereckém kraji (40,40 Kč za m3). Druhá nejvyšší hodnota je od roku 2008 opět vykazována v Ústeckém kraji. Průměr za ČR (30,70 Kč za m3) byl v obou krajích překročen o více než 9 Kč. Rostoucí ceny jsou vyvolány i rekonstrukcemi kanalizačních sítí a modernizacemi čistíren odpadních vod.

V Olomouckém kraji přibylo nejvíce čistíren

Počet čistíren odpadních vod se v krajích stále zvyšuje. Za posledních 15 let jich nejvíce přibylo v Olomouckém kraji, a to více než pětinásobně – z 30 v roce 2000 na 159 v roce 2015. Naopak nejméně se jejich počet zvýšil v Ústeckém kraji.
Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na čistírny odpadních vod je dlouhodobě nejvyšší v hlavním městě Praze (téměř 99 %), naproti tomu  nejnižší je v Libereckém kraji (necelých 69 %). Tento podíl se ve většině krajů zvyšuje. Mezi roky 2000 až 2015 zaznamenali největší nárůst podílu v Kraji Vysočina – zhruba o čtvrtinu, nejnižší pak byl v Karlovarském kraji.

Více se dočtete zde: Životní prostředí