Přejít k obsahu

Růst služeb zpomalil

Tomáš Harák

09. 08. 2016

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Obchod
  • Krátkodobé statistiky obchodu
Za posledních pět kvartálů se tržby ve službách v 1. čtvrtletí 2016 zvyšovaly meziročně nejpomaleji.

V 1. čtvrtletí roku 2016 zaznamenaly tržby (očištěné o pracovní dny, v běžných cenách) v odvětvích služeb (CZ-NACE, sekce H+I+J+M+N) meziroční růst o 0,7 %. Tuzemsko tak zůstalo pod průměrem evropské osmadvacítky, jejíž meziroční růst v tomto období činil 3,4 % (v době psaní článku chyběly údaje za Chorvatsko, Dánsko, Irsko, Portugalsko a Švédsko).
Nejvýznamnějším evropským ekonomikám se dařilo. V Německu služby vzrostly o 3,0 %, v odstupující Velké Británii o 4,2 % a ve Francii dokonce o 4,9 %. Největší rozmach zaznamenala Malta s růstem 9,6 %. Nejslabší růst oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku vykázalo spolu s námi Estonsko (+0,9 %), Rakousko (+0,5 %), Lotyšsko (+0,4 %), Itálie (+0,4 %), a jedinou zemí EU28, kde byl zaznamenán pokles, bylo Řecko (–2,2 %), které klesalo již třetí čtvrtletí v řadě.

Index tržeb za služby ve státech EU28, 1. čtvrtletí 2016

  Index tržeb za služby ve státech EU28, 1. čtvrtletí 2016
Zdroj: Eurostat (k 1. 7. 2016)

Největší tahouni: činnosti související se zaměstnáním

V České republice se dařilo především odvětvím administrativní a podpůrné činnosti (+5,0 %), informační a komunikační činnosti (+3,6 %) a ubytování, stravování a pohostinství (+5,7 %). Mezi administrativní a podpůrné činnosti (CZ-NACE, sekce N) spadají například bezpečnostní, pracovní, úklidové či cestovní agentury nebo kancelářské, balící a jiné podpůrné činnosti pro podnikání. Největšími tahouny růstu v ČR byly činnosti související se zaměstnáním
(CZ-NACE, oddíl 78), kterým se meziročně tržby zvýšily o 11,4 %. Toto odvětví vykazuje růst, jako jediné ze sledovaných, již od počátku roku 2010. Dále se na vývoji této sekce podílelo s růstem 6,8 % odvětví bezpečnostních a pátracích služeb (CZ-NACE, oddíl 80) a odvětví administrativních, kancelářských a jiných podpůrných činností pro podnikání (CZ-NACE, oddíl 82) s nárůstem 2,6 %. Dalšímu reprezentantovi této sekce, činnostem cestovních agentur, kanceláří a jiným rezervačním a souvisejícím činnostem, se u nás příliš nedařilo. Jejich tržby meziročně klesly o 2,1 %, v celé EU28 ovšem vzrostly o 7,2 %, nejvíce potom v Polsku (+77,8 %).
Z informačních a komunikačních činností (CZ-NACE, sekce J) zaznamenaly růst všechny oddíly, největší pak činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (CZ-NACE, oddíl 59), a to jak v ČR (+13,7 %), tak v EU28 (+7,5 %).
Další sekcí podílející se na růstu tržeb za služby v Česku bylo ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE, sekce I), která vykázala růst 5,7 %, což je stejné zvýšení jako u celé evropské osmadvacítky. Jelikož se však jedná o objemově méně významnou složku služeb, její vliv na celkový vývoj byl nižší.

Podíl jednotlivých sekcí na celkových tržbách za služby v roce 2014 (v %)

Podíl jednotlivých sekcí na celkových tržbách za služby v roce 2014 (v %)
Zdroj: Eurostat

Doprava a skladování zaznamenaly pokles

Růst služeb v České republice nejvíce brzdila objemově nejvýznamnější odvětví, činnosti v oblasti dopravy a skladování (CZ-NACE, sekce H) a profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE, sekce M). Tržby v sekci H klesají již šesté čtvrtletí v řadě, v tom prvním letošního roku se snížily o 1,3 %. Toto odvětví vykázalo snížení tržeb i v celé osmadvacítce (–0,4 %). Tržby za služby v sekci M, kam spadají například právní, poradenské, reklamní nebo inženýrské činnosti v ČR, meziročně klesly o 3,1 %. V rámci EU se tomuto odvětví s růstem 4,6 % dařilo.
Z našich nejbližších sousedů vykazovaly vyšší tempo růstu tržeb za služby všechny státy s výjimkou Rakouska, kde byl růst zpomalen meziročním poklesem tržeb v sekcích H a J (obě –0,8 %). Nejvíce se potom dařilo Polsku (+6,6 %), jehož odvětví služeb roste nepřetržitě již od konce roku 2003. Růst v 1. čtvrtletí tohoto roku byl u našich severovýchodních sousedů tažen hlavně odvětvími zařazenými do sekce N (+20,1 %). Na Slovensku zaznamenali růst služeb ve výši 2,8 %. Dařilo se všem jednotlivým sekcím služeb kromě jediné, a tou byla sekce H, která klesala také u nás i v celé evropské osmadvacítce, na Slovensku pokles činil 3,1 %. Největším tahounem růstu byla opět, stejně jako u nás i v celé EU28, sekce N, která zaznamenala v 1. čtvrtletí meziroční nárůst o 15,3 %.

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby