Přejít k obsahu

Přehled událostí z ČSÚ

redakce

09. 08. 2016

  • Události
  • Česko
Setkání s odbory. Nový místopředseda ČSÚ. O odpadech s Vladimírem Špidlou. Výroční jednání ČSÚ a ČNB. Stanislav Štýs přednášel v ČSÚ.

Setkání s odbory

Dne 28. července navštívil ústředí ČSÚ předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář společně s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Setkání s předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou navázalo na letošní schůzku na finančním, celním či katastrálním úřadu a rovněž na úřadu práce. Debatovalo se zejména o tom, jaké činnosti ČSÚ vykonává či jak zde vypadá spolupráce Úřadu coby zaměstnavatele s odbory.

Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, s Josefem Středulou předsedou ČMKOS

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová hovoří s Josefem Středulou, předsedou ČMKOS.

Nový místopředseda ČSÚ

Novým místopředsedou ČSÚ bude Roman Bechtold. Jmenován bude
k 1. září. Odpovídat má především za činnost Krajských správ ČSÚ.
Dosud působí na pozici ředitele Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem. V Úřadě pracuje celou svou profesní kariéru. Odborně se zaměřuje na problematiku terénních zjišťování a regionálních analýz. Zkušenosti má ale i se statistikou cen, cestovního ruchu, zemědělství, peněžnictví a pojišťovnictví, odpadů, nemocnosti a úrazovosti, demografie apod. Zodpovídal za řízení, přípravu a organizaci Sčítání lidu, domů a bytů 2001 v Ústeckém kraji.
V minulosti byl okresním a později i krajským gestorem a vedoucím přebíracího místa voleb. Celý svůj profesní život působí v ČSÚ.
Rozhovor s Romanem Bechtoldem najdete na straně 26.

O odpadech s Vladimírem Špidlou

Vladimír Špidla, ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády, v pondělí
1. srpna navštívil předsedkyni ČSÚ Ivu Ritschelovou. Společně debatovali o statistice odpadů. ČSÚ k tomuto tématu zahájil v lednu s Ministerstvem životního prostředí za mediace Vladimíra Špidly rozsáhlá jednání. Jejich cílem je vyřešit nesoulad mezi oficiálními statistickými daty potvrzenými Eurostatem a informacemi z evidence odpadů Ministerstva životního prostředí.

Iva Ritschelová s Vladimírem Špidlou

Iva Ritschelová s Vladimírem Špidlou.

Výroční jednání ČSÚ a ČNB

Dne 24. června se v prostorách ČSÚ konalo 21. výroční jednání s ČNB. Slavnostní řečí ho zahájila Iva Ritschelová, která ocenila dlouholetou kvalitní spolupráci obou institucí. Kromě předsedkyně ČSÚ reprezentovali vedení obou orgánů člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal a místopředseda ČSÚ Marek Rojíček. Jednání vedl ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ Jaroslav Sixta, jelikož téma konference se týkalo především spolupráce v oblasti makroekonomických statistik. Zejména jde o národní účty, platební bilanci, vládní a finanční statistiku, zahraniční obchod a statistiku cen. Na jednání ale byli přítomni i ředitelé sekcí ČSÚ Michaela Kleňhová, Jan Ernest a Radoslav Bulíř. Cílem bylo rekapitulovat spolupráci institucí v uplynulém roce a stanovit priority pro rok další.

Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, se zástupci ČNB a ČSÚ

Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, se zástupci ČNB a ČSÚ.

Stanislav Štýs přednášel v ČSÚ

O rekultivacích po těžbě uhlí vyprávěl v ČSÚ v Praze na Skalce 18. července Stanislav Štýs. Jeden z předních odborníků na životní prostředí v ČR uskutečnil svůj první rekultivační projekt již v roce 1956 na Dole Karolina. Statistikům prezentoval informace o dokončených, rozpracovaných i plánovaných rekultivacích v oblasti Mostecké pánve, kterých se od 50. let minulého století aktivně účastnil. Vysvětlil jim způsoby, jakými se může těžbou zasažená krajina proměnit v atraktivní rekreační oblast regionálního, ale i mezinárodního významu, anebo v úrodnou zemědělskou půdu.
Přednáška Stanislava Štýse volně navazovala na publikaci Proměny Severozápadu, kterou napsal společně s Ivou Ritschelovou, předsedkyní ČSÚ, a Rut Bízkovou, bývalou předsedkyní Technologické agentury ČR. ČSÚ vydal tento titul v roce 2014 a je k zapůjčení v jeho Ústřední statistické knihovně (http://library.czso.cz/). Více ZDE.