Přejít k obsahu

Míru zadlužení porušuje většina zemí eurozóny

Lukáš Kučera

09. 08. 2016

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
  • Vládní finanční statistika
Přestože maastrichtské kritérium porušuje 14 z 19 zemí eurozóny, míra zadlužení vládních institucí pod 60 % HDP v ČR stále přetrvává.

Celkový dluh sektoru vládních institucí zahrnující zejména závazky státu, územních samosprávných celků a zdravotních pojišťoven dosáhl na konci loňského roku 1 836 mld. Kč. Meziročně stoupl o 17 mld. Kč. Mimořádně silný růst ekonomiky ČR se ale projevil v tom, že relativní výše dluhu vyjádřená poměrem k HDP klesla ze 42,2 % v prosinci 2014 na 40,3 % vloni.  Míra zadlužení vládních institucí se tak snižovala již druhým rokem.
Příznivý vývoj vládních financí, pokud jde o poměr dluhu k HDP, zaznamenávaly v loňském roce bezmála dvě třetiny zemí Evropské unie. V obou dvou letech 2014 a 2015 se ale dařilo redukovat míru zadlužení kromě ČR už jenom Irsku, Maltě, Slovensku a Lucembursku a déle než dva roky docházelo k poklesu tohoto ukazatele v Německu a v Maďarsku.
Podle jednoho z maastrichtských kritérií – braných v úvahu při posuzovaní připravenosti ekonomiky na přijetí eura – by výše dluhu vládních institucí neměla přesahovat 60 % HDP. Z devíti zemí Unie platících dosud vlastní měnou ho bez problému splňují všechny kromě Maďarska, Chorvatska a Velké Británie. Naproti tomu ze zemí, které už v eurozóně jsou, ho porušují téměř tři čtvrtiny. Řecko, Itálie a Portugalsko toto kritérium překračují dokonce více než dvojnásobně.

Poměr dluhu vládních institucí k HDP v EU28 v roce 2015 (v %)

Poměr dluhu vládních institucí k HDP v EU28 v roce 2015 (v %)
Zdroj: ČSÚ a Eurostat

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty