Přejít k obsahu

Tipy pro vás

redakce

24. 05. 2016

  • Tipy
Česko v datech. Eurostat: Vládní výdaje podle oblastí. Eurostat: Evropský pracovní trh. FAO: Benefity městské zeleně. Luštěniny – opomíjené bohatství. SingStat.

Webové stránky

Česko v datech

www.ceskovdatech.cz

Česko v datech je v současné době ojedinělým projektem na poli datové žurnalistiky. Nabízí aktuální témata i historické soudy prostřednictvím přehledných infografik nebo detailních map, tedy v podobě, v jaké se s nimi veřejnost nesetkává často. Data mohou být nejen užitečná, ale i přehledná a krásná. Podívejte se sami.

Ilustrativní obrázek

Ilustrativní obrázek

Eurostat: Vládní výdaje podle oblastí

Jaké byly v roce 2014 v jednotlivých zemích EU vládní výdaje podle jednotlivých oblastí? Jak moc se od sebe jednotlivé země liší? Oblast „sociální ochrana“ byla zdaleka nejvýznamnější a tvořila 19,5 % HDP celé EU, na druhém místě byly výdaje na zdraví (7,2 %). Podíl výdajů na sociální ochranu se pohyboval od 11,4 % HDP v Rumunsku po 25,4 % ve Finsku. Jaký podíl z HDP představují výdaje na obranu a kolik připadá na ochranu životního prostředí? Odpovědi nejen na tyto, ale i na mnohé další otázky spojené se strukturou vládních výdajů, naleznete v přehledné infografice na internetových stránkách Eurostatu.
Více ZDE.

Ilustrativní obrázek

Eurostat: Evropský pracovní trh

Evropský statistický úřad vytvořil infografiku, ve které znázornil evropský pracovní trh. Věděli jste například, že počet osob ve věku 15–74 let, které nikdy nepracovaly, je vyšší, než počet osob, které jsou zaměstnány na částečný úvazek? Věděli jste, že počet krátkodobě nezaměstnaných je jen o málo větší, než počet těch, kteří nemohou práci najít déle než rok? Nebo že těch, kteří pracují na plný úvazek, je čtyřikrát více, než těch, kteří jsou zaměstnáni na úvazek zkrácený?
Více ZDE.

Ilustrativní obrázek

Ilustrativní obrázek

Infografika

FAO: Benefity městské zeleně

Do roku 2050 bude podle Světové organizace pro výživu a zemědělství žít ve městech 70 % obyvatel planety. Městská zeleň bude hrát v jejich životech podstatnou roli. Stromy totiž mají pozitivní vliv na zdraví: snižují krevní tlak, přispívají ke snížení hladiny stresu či urychlují rekonvalescenci. Stromy kolem obytných budov sníží v létě spotřebu klimatizace až o 30 %, v zimě ušetří i 50 % nákladů na vytápění. Více ZDE.

Ilustrativní obrázek

Kniha

Luštěniny – opomíjené bohatství

Ilustrativní obrázek

OSN vyhlásila letošní rok Mezinárodním rokem luštěnin. Cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o nutričních výhodách a ekologické udržitelnosti pěstování luštěnin. Luštěniny jsou životně důležitým zdrojem rostlinných proteinů, přispívají k řešení problému obezity a k prevenci chronických onemocnění jako diabetu, kardiovaskulárních chorob a rakoviny. Podporují udržitelné zemědělství a potravinové zabezpečení, váží dusík a zlepšují tak úrodnost půdy, mají nízkou uhlíkovou stopu a přispívají tím ke zmírňování změny klimatu. To vše a mnohem více se dočtete v nejnovějších brožurách z dílny Světové organizace pro výživu a zemědělství FAO.
Více ZDE.

Ilustrativní obrázek

Aplikace

SingStat

Nevíte nic, nebo téměř nic, o Singapuru? Aplikace SingStat, kterou vytvořil singapurský statistický úřad, to může změnit. Údaje pokrývají 25 kategorií, např. obyvatelstvo, ceny, práce, mezinárodní obchod aj. Mezi klíčové vlastnosti aplikace patří výběr frekvence aktualizace dat. Ta může být měsíční, čtvrtletní nebo roční. Dále si uživatel může zvolit zobrazení dat v grafu nebo do tabulky. Nechybí ani stručné metodické vysvětlivky a definice jednotlivých ukazatelů.
Více ZDE.

Ilustrativní obrázek