Přejít k obsahu

Bytová otázka stále aktuální

Josef Vlášek

24. 05. 2016

  • Události
  • Názory
Poslední Sčítání lidu v roce 2011 vyčíslilo počet neobydlených bytů na více než 650 tis. I když toto číslo očistíme o byty používané k rekreaci, stále v České republice zůstávají statisíce neobydlených bytů.

V podmínkách České republiky souvisejí s bydlením tři významné okruhy vzájemně souvisících problémů (otázek).
Za prvé: Souhrnná čísla o bytových domech a bytech v ČR, jsou-li vztažena k počtu obyvatel, potvrzují velmi dobrou úroveň bydlení, a to i v evropském srovnání. To však neplatí, sestoupíme-li od souhrnných čísel k jednotlivým skupinám obyvatel, případně regionům republiky. Mezi zdravotně postiženými, sociálně slabými a osamělými seniory existují lidé, pro které je slušné bydlení nedostupné. Současné řešení této otázky ve formě příplatků a doplatků na bydlení je pro stát velmi drahé – více než 10 mld. Kč ročně. Bydlení v řadě dotovaných ubytoven přitom nelze považovat za slušné. Tato situace vyvolává ve společnosti potřebu tento problém řešit. Například uvedením zákona o sociálním bydlení do života.
Za druhé: Poslední SLDB 2011 vyčíslilo počet neobydlených bytů na více než 650 tis. I když toto číslo očistíme o byty používané k rekreaci, stále v České republice zůstávají statisíce neobydlených bytů. V návaznosti na tzv. „developerský boom“, zejména v Praze a okolí některých krajských měst, tak vzniká otázka, kolik neobydlených (volných) bytů si může česká ekonomika dovolit. Zároveň se nabízí námět na zavedení opatření, která by nějakým způsobem rozsah neobydlených bytů korigovala. V tomto případě se nabízí využití dotačních nebo daňových nástrojů k příslušné korekci.
Za třetí: Významnou charakteristikou současné nové bytové výstavby je převaha výstavby bytů do soukromého vlastnictví (rodinné domy, společenství vlastníků jednotek apod.). Segment nájemního bydlení v České republice se významně zmenšuje, což je zároveň jednou z příčin nízké pracovní mobility v zemi. Přestože byla přijata řada opatření ovlivňujících situaci na bytovém trhu, například nový občanský zákoník, zákon o službách pro bytové domy a byty, energetické předpisy apod., je nutné si vyjasnit ještě další otázky, které s nájemním bydlením souvisejí. Řada z nich vyplynula na povrch v době přípravy zákona o sociálním bydlení. Nyní bude nutné převést jejich řešení do příslušných právních podob. Pak bude možné obnovit podmínky k důstojnému nájemnímu bydlení v České republice.